Període de programació 2014-2020

Eixos prioritaris

  • EIX PRIORITARI 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • EIX PRIORITARI 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes.
  • EIX PRIORITARI 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.
  • EIX PRIORITARI COVID-19: Reforç de les plantilles sanitàries i adquisició de subministraments per a fer front a la pandèmia de Covid-19.

Prioritats del FEDER

  • La millora de les infraestructures d'investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu

  • Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

  • Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

 

COVID-19

Normativa i documentació

 

  • Normativa europea

 

  • Normativa estatal

 

  • Normativa autonòmica