Fons FEDER

Fons FEDER

Fons FEDER

FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

 

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública emprén diverses actuacions emmarcades en el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, al fi d'aconseguir els següents objectius estratègics determinats en eixos prioritaris. 

 

 

BONES PRACTIQUES