Farmàcia i productes sanitaris

Butlletí de Farmacovigilància

3254509-pdf
3254523-pdf
3254439-pdf
3254453-pdf
3254537-pdf
3254551-pdf
3254565-pdf
3254579-pdf
3254593-pdf
3254607-pdf
3254621-pdf
3254635-pdf
3254649-pdf
3254663-pdf
3254677-pdf
3254691-pdf
3254705-pdf
3254719-pdf
3254733-pdf
3254747-pdf
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
Selecció de l'element Títol Descripció
Documents
Resum de les notificacions rebudes durante l'any 2006. Osteonecrosi mandibular associada a...
Resum de les notificacions rebudes durant l'any 2007. Efectes cardíacs associats a l'ús...
Alteracions en el metabolisme de la glucosa induits per Fluorquinolonas. Notificacions de...
Farmacovigilància de la vacuna pandèmica front a la grip A H1N1. Pancreatitis induïda per...
Notificacions de sospites de reaccions adverses a medicaments. Any 2009. Lesiones ungüals...
Notificacions de sospites de reaccions adverses a medicaments en la Comunitat Valenciana. Primer...
Regulació de la farmacovigilància en la Comunitat Valenciana. Notes informatives de seguridad. ...
Notificacions de sospites de reaccions adverses a medicaments. Any 2010. Programa de...
Cotrimoxazol, sistema renina-angiotensina i risc de hiperkaliemia en ancians. Risc...
Resultats del programa de notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments. Any 2011....
Rituximab e hipertensión Relación beneficio/riesgo de los inhibidores de la bomba de protones...
Notificació electrònica de sospites de reaccions adverses a medicaments pels professionals...
Resultats del programa de notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments. Any 2012. ...
Seguretat cardiovascular dels antiinflamatoris no esteroïdals: el cas del diclofenac....
Relació benefici/risc del tractament farmacològic de la demència. Bifosfonats i risc de fractures...
Seguretat dels medicaments utilitzats per a la salut mental (I): efectes adversos de les...
Resultats del programa de notificació de sospites de reaccions adverses a medicamentsany 2013....
Seguretat dels medicaments utilitzats per a la salut mental (III): reaccions adverses dels...
Neuropatia perifèrica i estatines Revisió de les sospites de reaccions adverses associades a...
Enteropatia spruelike associada a olmesartan Estudi clínic i al·lergològic de les reaccions...

{title}

En aquest moment per

{title}

En aquest moment per