OBJECTIUS

Eix Prioritari: 1 TIC

Eix Prioritari: 1 TIC

PRIORITATS DE LES TIC EN SANITAT

 

Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

 

 

Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes

Objectiu Temàtic

Prioritats d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

2 – Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a elles

2c - Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

2.3.1. Promoure els servicis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió i e-salut

PROMOCIÓ DE SERVICIS PÚBLICS DIGITALS EN E-SALUD

 

DOCUMENTS DE PROGRAMACIÓ

Programa Operatiu

 

 

Convocatòries de Manifestació d'Expresions d'Interés per als exercicis 2017-2018

 

 

Model de Sol·licitud

 

 

Llistat d'Operacions