OBJECTIUS

Eje Prioritario 4: Efic. Energètica

Eje Prioritario 4: Efic. Energètica

PRIORITATS DE L´EIX DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN SANITAT

 

Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

 

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

 

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors

4c -Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.

PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

 

 

DOCUMENTS DE PROGRAMACIÓ

Programa Operatiu

 

Programa Operativu FEDER CV 2014-2020

 

Convocatòries de Manifestació d´Expresions d´Interés per als exercicis 2017-2018.

 

Convocatoria de Expresión de Interés. Sublínea 040301_01_A

Convocatoria de Expresión de Interés. Sublínea 040301_01_B

 

Modelo de Solicitud

 

 

Listado de Operaciones

 

-Listado de Operaciones