Actualització de dades SIP (sense certificat)

Si disposa de credencials d'accés als sistemes d'administració electrònica (Cl@ve, certificats electrònics i DNIe):
NOTA: Disposa de més informació sobre aquestes credencials i com obtindre-les en:

Si NO disposa de credencials d'accés als sistemes d'administració electrònica (Cl@ve, certificats electrònics i DNIe):

  • Introduïsca les següents dades per a la seua identificació: Núm. SIP (veure en la Targeta Sanitària SIP) , Data de Naixement i Data d'Emissió de la targeta SIP de plàstic si és que disposa d'ella.

  • Incloga també el text que apareix en la imatge i prema VALIDAR
  • A continuació introduïsca les següents dades a verificar en SIP: el seu telèfon familiar fix (opcional), el seu telèfon mòbil, ja siga espanyol o estranger (obligatori) i el seu correu electrònic (opcional) i prema ENVIAR

Es procedirà a actualitzar les seues dades en SIP

 

IMPORTANT: Pot ocórrer que aparega el formulari en blanc o un avís de seguretat en carregar la pàgina:
Per a la correcta visualització de les dades es recomana l'última versió dels navegadors Safari, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en aquest formulari té com a finalitat el registre de la població amb accés al sistema sanitari. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer Misser Mascó, 31, 33, 46010 València), davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç, o físicament quan siga possible en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació addicional sobre el tractament de les seues dades en el Registre d'Activitats de tractament de la Conselleria o a través del enllaç.