Estrangeres embarassades no registrades ni autoritzades

Les estrangeres que es troben en esta Comunitat no registrades ni autoritzades com a residents a Espanya i que no tinguen assistència sanitària per un altre títol jurídic, podran sol·licitar-la davant dels treballadors socials dels centres sanitaris d'esta Conselleria