Duplicat de targeta per pàtria potestat

Per mitjà d'este programa es pot sol·licitar duplicat de targeta sanitària dels fills o filles menors de pares que no conviuen, sempre que ambdós tinguen la custòdia compartida.