Sistema d’informació en Addiccions

El Sistema d' informació en Adiccions  recull l'anàlisi i l'elaboració dels tres indicadors de consum problemàtic a la Comunitat Valenciana: Indicador de Tractament,  Indicador de Mortalitat i l'Indicador d'Urgències.

 

L'Indicador de Tractament informa sobre el nombre i les característiques de les persones que reben assistència sanitària per consum de substàncies psicoactives en centres de tractament de drogues ambulatoris. A través d'aquest indicador s'obté informació sobre les característiques sociodemogràfiques i sanitàries de la població que és admesa a tractament en la Xarxa Pública d'Atenció a les Addiccions a la Comunitat Valenciana. Aquesta informació permet definir perfils de les persones usuàries de la Xarxa en funció del seu tipus d'addicció, i juntament amb altres indicadors, resulta molt útil per elaborar estratègies preventives i d'intervenció.
 

 

L'Indicador de Mortalitat Es defineix com el nombre de morts produïdes per reacció adversa aguda, després del consum intencional i no mèdic de substàncies psicoactives en persones de 10 a 64 anys.

 
 

L'Indicador d'Urgències Hospitalàries proporciona les xifres del consum no mèdic o no terapèutic de drogues psicoactives per part de ciutadans que van a les urgències dels hospitals de la Comunitat Valenciana