Oficina Dany Cerebral Adquirit

Estratègia Dany Cerebral Adquirit a la Comunitat Valenciana 2017-2020

Estratègia Dany Cerebral Adquirit a la Comunitat Valenciana 2017-2020

L'Estratègia per a l'atenció a les persones afectades per Dany Cerebral Adquirit a la Comunitat Valenciana, va dirigida a millorar l'atenció de pacients que per una causa o una altra pateixen una lesió cerebral sobrevinguda, de la qual resulta una disfunció o discapacitat i per tant una minva en la seua autonomia i qualitat de vida prèvies.

 

Estratègia per a l'atenció a les persones afectades per Dany Cerebral Adquirit a la Comunitat Valenciana 2017-2020

En xarxa per recuperar-te. DCA 2017-2020