Programes especials

Programes especials

Programes d'assistència sanitària que han sigut llocs en marxa per esta Conselleria o que, després de la publicació del RDL 16/2012, correspon a la mateixa la tramitació i reconeixement de dret.