Banner Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

 

 

Dins dels Fons Estructurals de la Unió Europea, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea a fi de corregir els desequilibris entre les seues regions.
 
El FEDER centra les inversions en diverses àrees prioritàries clau. Això es coneix com a «concentració temàtica»:
 
  • innovació i investigació
  • programa digital
  • suport a les xicotetes i mitjanes empreses (pimes)
  • economia de baixes emissions de carboni
 
Els recursos del FEDER assignats a aquestes prioritats dependran de la categoria de la regió:
 
  • a les regions més desenvolupades, almenys un 80% dels fons ha de centrar-se en dues d'aquestes prioritats com a mínim
  • a les regions en transició, el límit mínim és d'un 60% dels fons
  • per a les regions menys desenvolupades, el mínim és del 50%
A més, alguns dels recursos del FEDER han de destinar-se específicament a projectes d'economia de baixes emissions de carboni:
 
  • a les regions més desenvolupades: 20%
  • a les regions en transició: 15%
  • a les regions menys desenvolupades: 12%

 

 

ir a PERIODE DE PROGRAMACIÓ 2014-2021 Fons FEDER