Convocatòries de provisió de llocs funcionarials de Gestió Sanitària

ACTUALIZADO FEBRERO/2023

 

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Recursos Humans per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial de gestió sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

LLOC/PUESTO 59073: SUBDIRECTOR/A GENERAL PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ

LLOC/PUESTO 59302  SUBDIRECTOR/A GENERAL PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ ASSISTENCIAL 

LLOC/PUESTO 47765: SUBDIRECTOR/A GENERAL OPTIMITZACIÓ I INTEGRACIÓ

________________________________________________________________________________________________

 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

Nombramiento

 

________________________________________________________________________________________________

 

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

  CORRECCIÓN  de errores de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

Nombramiento   

________________________________________________________________________________________________

 

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

 

Nombramiento

 

________________________________________________________________________________________________

 

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

 

 

Nombramiento 

 

________________________________________________________________________________________________

 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2018, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se proveen los puestos anunciados en la Resolución de 16 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo vacantes de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo vacantes de naturaleza funcionarial de gestión sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

________________________________________________________________________________________________________________________________