Vacuna't també contra la Grip

          

Campanya vacunació grip 2021

Tornem a arrimar el muscle

  • Per a protegir-me
  • Pe a protegir als altres
  • Per a no sobrecarregar el sistema sanitari

Vacuna't també contra la Grip

Vacunació per grups

Residències de persones majors i amb diversitat funcional

Quan

On

Qui vacuna

Observacions

27 oct d'ara en avant

En les residències

Personal sanitari de les residències

Residents (també vacuna de neumococo) i treballadors/es

 

Majors de 70 anys, incloent mutualistes privats

Quan

On

Qui vacuna

Observacions

27 oct- 14 nov

En centre de salut

Personal dels EAP Citació en agenda

Administració conjunta de grip i covid

 

Entre 65 i 70 anys

Quan

On

Qui vacuna

Observacions

15 nov d'ara en avant

En centre de salut

Personal dels EAP Citació en agenda

Revisar l'estat de vacunació enfront de covid per a oferir-la a qui li falte alguna dosi.

 

Menors de 65 amb factors de risc

Quan

On

Qui vacuna

Observacions

15 nov d'ara en avant

En centre de salut

Personal dels EAP Citació en agenda

Revisar l'estat de vacunació enfront de covid per a oferir-la a qui li falte alguna dosi.

 

Personal sanitari de la CSUSP

Cuándo

Dónde

Quién vacuna

Observaciones

2 nov d'ara en avant

En el seu centre

Personal d'EAP/S medicina preventiva/S prevenció de riscos laborals

Revisar l'estat de vacunació enfront de covid per a oferir-la a qui li falte alguna dosi.

 

Personal sanitari NO depenent de la CSUSP

Quan

On

Qui vacuna

Observacions

2 nov d'ara en avant

En el seu propi centre /en el centre de salut asignat

Personal del centre/ personal del centre de salut

Els centres que assumisquen la vacunació hauran de sol·licitar les dosis necessàries amb una setmana d'antelació. Revisar l'estat de vacunació enfront de covid per a oferir-la a qui li falte alguna dosi.

 

Dones embarassades

Quan

On

Qui vacuna

Observacions

27 oct d'ara en avant

En centre de salut

Personal dels EAP Aprofitar consultes de control Citació en agenda

Revisar l'estat de vacunació enfront de covid per a oferir-la a qui li falte alguna dosi.