Toxiinfeccions alimentàries 2018

Peix - Histamina

Per prevenir intoxicacions alimentàries per histamina és important respectar unes normes de conservació dels menjars, que ajuden a garantir que els aliments siguen segurs.

 

Les intoxicacions alimentàries per histamina es manifesten sobretot amb símptomes al·lèrgics, com les picors, que es produeixen quan una persona consumeix un aliment contaminat per aquests.