PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CÀNCER COLORECTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  • Què és el càncer colorectal?

 

És un tumor que s'origina en l'intestí gros a partir de una lesió denominada pòlip. Alguns pòlips poden transformar-se en càncer després de 10 o 15 anys i per això és convenient detectar-los precoçment.

 

  • Què és el Programa de Prevenció de Càncer Colorectal de la Comunitat?

 

És un programa que permet detectar precoçment pòlips o el càncer colorectal en les seues fases inicials per mitjà de la recollida d'una mostra de femta. Va dirigit a hómens i dones entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes.