SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PLACES. VINCULACIONS TEMPORALS