Projectes de Decret-Llei en tramitació

En aquest apartat es podrà consultar l'estat dels avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

« Ves enrere

Proyecto de Decreto-Ley por el que se autoriza la creación de la EMPRESA PÚBLICA DE SALUD de la CV

Proyecto de Decreto-Ley __/2021, de __ de ______, del Consell, por el que se autoriza la creación de la EMPRESA PÚBLICA DE SALUD de la Comunitat Valenciana.