Presentació

 

 

 

 

 

 

La Conselleria de Sanitat a l'any de 2001 aprova la creació del Servici de Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i garantir una adequada protecció de la seguretat i salut del personal dependent de la matexia.

 

El Servici de Prevenció de Riscos Laborals, dependent de la Direcció General de Recursos Humans, és l'encarregat de dissenyar, proposar i impulsar els plans, programes i objectius en matèria de prevenció de riscos laborals, impulsant la implantació del Pla de Prevenció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.