Manual d'acollida Manual d'acollida

Amb la finalitat d'informar als treballadors de nou ingrés, i per tant a tots els professionals, el Servici de Prevenció de Riscos Laborals, ha preparat un Manual d'Acollida, que conté les mesures preventives de caràcter general per a cada un dels riscos més significatius de la nostra activitat, així com normes i procediments en relació amb la gestió de la prevenció en la nostra Conselleria.

Manual d'Acollida