Formació Formació

 

L'elaboració dels programes de formació en Prevenció de Riscos Laborals, per al personal d'esta conselleria i per als seus delegats/as de prevenció, és una de les funcions específiques del Servici de Prevenció de Riscos Laborals. Estos programes s'elaboren en col·laboració amb l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES).
 

La formació online en matèria preventiva es realitza a través dels plans de formació de l'EVES. D'altra banda, les Unitats Perifèriques del Servici de Prevenció de Riscos Laborals realitzen formació presencial, general i específica sobre determinats riscos, per a tot el personal, en el seu àmbit d'actuació i sempre en coordinació amb les Gerències o Direccions de centre corresponents.

 

            Prevenció de Riscos Laborals: Oferta formativa online 2019


            Formació General en PRL (20h. online). Ed. oct/nov 2019 ¡Nou!

 

Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES).