Convocatòries Convocatòries

- Requeriment de subsanació  de les sol·licituds presentades (publicat el 22/02/2017)

- Relació de sol·licituds admeses (publicat el 06/09/2016)

- Resolució de concesió (publicat DOGV nº 7910 de 04/11/2016)

- Relació provisional de sol·licituds admeses (publicat el 28/06/2016).

- Relació provisional de sol·licituds excloses (publicat el 28/06/2016).

- Relació definitiva de sol·licituds admeses/excloses (publicat el 08/09/2016).

- Relació de concesió i publicitat de les ajudes  (DOCV 07/10/2016)