Convocatòries Convocatòries

 

- Requeriment de subsanació  de les sol·licituds presentades (publicat el 22/02/2017)

- Resolució de 3 de maig de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions establides en la Resolució de 22 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2017. (publicat DOGV 15/05/2017)

-Correcció d'errades de la Resolució de 3 maig de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2017 (publicat DOGV 18/07/2017)

- Relació de sol·licituds admeses (publicat el 06/09/2016)

- Resolució de concesió (publicat DOGV nº 7910 de 04/11/2016)

- Relació provisional de sol·licituds admeses (publicat el 28/06/2016).

- Relació provisional de sol·licituds excloses (publicat el 28/06/2016).

- Relació definitiva de sol·licituds admeses/excloses (publicat el 08/09/2016).

- Relació de concesió i publicitat de les ajudes  (DOCV 07/10/2016)