CLASSIFICACIÓ, PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL PERSONAL