CLASSIFICACIÓ, PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL PERSONAL CLASSIFICACIÓ, PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL PERSONAL