Al·legacions a Projectes

Consulta el Projecte d'Ordre

Projecte d'ORDRE XX12017 de xx de xxxxx de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3  d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.

 

Consulta el Projecte d'Ordre

Projecte d'ORDRE Projecte d'ORDRE de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a promoure projectes relacionats amb la Salut Pública.