Avantprojectes de llei o projectes de decrets legislatius Avantprojectes de llei o projectes de decrets legislatius

En aquest apartat es podrà consultar l'estat dels avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública