Mapa d'Investigació Sanitari i Biomèdic de la Comunitat Valenciana (MISABIO)

MISABIO és l'aplicació informàtica del "Mapa d'Investigació SAnitari i BIomèdic" de la Conselleria de Sanitat.

 

Esta aplicació té com a objectiu emmagatzemar i monitoritzar informació sobre l'estat de la investigació biomèdica a la Comunitat Valenciana per a mostrar diversos indicadors que permeten avaluar el seu estat.

 

Hi ha diversos nivells d'accés a l'aplicació. Un investigador que desitge accedir a l'aplicació serà autoritzat amb el 'perfil d'Investigador. En l'aplicació podrà introduir les seues dades curriculars per a posteriorment plasmar-los com a document pdf en un model curricular adaptat als models que les distintes entitats financeres de projectes d'investigació sol·liciten en les seues convocatòries.

Moltes de les entitats de gestió de la investigació sanitària oferixen als seus investigadors el manteniment dels seus CV en esta aplicació. Amb este fi, hi ha el 'perfil d'administrador de departament'. Les persones del centre autoritzades per a ser administradors de departament tenen accés als fulls curriculars de tots els investigadors del departament de salut a què pertanyen, podent actualitzar les dades introduïts en l'aplicació. També tenen la possibilitat d'utilitzar l'aplicació per a extraure la informació relativa a l'activitat investigadora del departament per mitjà de llistats dels distints paràmetres que comprèn un CV d'investigació. Esta utilitat resulta molt útil per a la confecció de les memòries d'investigació anuals que les dites entitats han de realitzar.

 

Per a donar-se d'alta com a usuari de l'aplicació MISABIO, ha de sol·licitar-se a l'administrador de MISABIO enviant un correu electrònic a: administrador_misabio@gva.es