IMAS

Aquest projecte proposa el desenvolupament d'una tecnologia innovadora per al diagnòstic i seguiment de malalties mitjançant imatge molecular, tant a nivell instrumental (PET, basat en detectors de xenó líquid  i nous materials sòlids com a material de centelleig) com a nivell de tractament de dades (biomarcadors d'imatge), per a una medicina de precisió que permeta millores en el pronòstic, diagnòstic i tractament de diferents patologies.