FIDSALUD

En 2014 s'inicia la col•laboració entre el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social mitjançant la qual, aquest últim coordina les activitats amb les Conselleries de Salut de les CCAA i col•labora amb el primer i l'Institut de Salut Carles III en el desenvolupament del Programa FID Salut. Aquesta col•laboració ha quedat formalitzada a través del Conveni per al Foment de la Compra Pública Innovadora en el SNS signat en 2016.

 

La CSUiSP participa en la II Convocatòria amb dos projectes: