Salut y Gender
 
Un nou paradigma ha d'implantar-se en el sistema sanitari que ens permeta abordar de manera integral la salut de les dones i els homes des de la seua diferència biològica i també psicosocial i en harmonia amb el medi ambient. 
 
Aquesta necessitat de contemplar la salut des de la perspectiva del gènere com una variable més, contribueix a determinar com el  gènere condiciona la igualtat i l'equitat en la salut. Evitar els biaixos de gènere en la clínica motivats per estereotips socials pot evitar molta inequidad en el tracte sanitari a les dones.
 
Les dones tenen una vivència de la seua salut i unes formes d'emmalaltir diferents, no solament per la seua biologia sinó pels rols socials que exerceixen i que els proporcionen diferents condicions socials, econòmiques, culturals o de valors, a saber, els denominats determinants socials de gènere. Recordem que més del 40% dels riscos per a la salut són aliens al nostre cos són soci-mediambientals.
 
Per això, la investigació sanitària té una assignatura pendent amb les dones. Hem de fomentar les investigacions sobre les malalties que més els afecten. I també estudiar totes les malalties tenint en compte la diversitat de dones i homes que les pateixen i evitar l'androcentrismo que fa que l'home siga la mesura de totes les coses.
 
Aquests són alguns dels reptes a impulsar des de la Unitat d'Igualtat, traslladar aquest enfocament de gènere als Plans, Estratègies, Guies, Protocols, etc. que elabore la Conselleria contribuint així a una sanitat més justa, eficient i equitativa.
 

Píndola del dia després (PDD)

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en col•laboració amb el Consell Autonòmic Valencià de Col•legis Farmacèutics i la Unitat d'Igualtat, s'ha elaborat la informació d'accés a la píndola del dia després (PDD) amb l'objecte de millorar-hi l'accés existent i l'educació sexual a la dona, creant vies d'integració entre l'atenció en l'oficina de farmàcia comunitària i els centres sanitaris (centres de salut i centres de salut sexual i reproductiva).

 

 

La dona que desitge adquirir la píndola del dia després (PDD) ho podrà fer a través de les oficines de Farmàcia o als centres de Salut Sexual i Reproductiva.

 

És important facilitar l'accés a les consultes d'orientació sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual, així com a l'obtenció del medicament amb una correcta informació i orientació per professionals sanitaris.

 

Es pot sol·licitar cita directament en el Centre de Salut o en el Centre de Salut Sexual i Reproductiva des d'una Oficina de Farmàcia o bé accedint a través de la Web de Sanitat: Busca el teu centre