Informació Informació

Període de consulta:

El fòrum dels Acords de Gestió 2019 romandrá obert des de les 10:00 hores del 31 d'octubre fins les 14 hores del 14 de novembre.

 

GRÀCIES per les seues aportacions.

 

Per què consultem?

La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2019 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).

[Longitud màxima per missatge: 500 caràcters o 75 paraules]

Fòrum de discusió Fòrum de discusió

« Ves enrere a "3. Asegurar la correcta utilización de recursos (sostenibilidad/eficiencia)"

b. Adecuación de utilización de medicamentos en función del estado de salud

Adecuar el gasto farmacéutico al estado de salud de la ciudadanía, es decir, que a la ciudadanía le sean prescritos los medicamentos que necesita en función de sus estado de salud.
Fils
S'estàn mostrant 1 resultats.