Informació

El fòrum dels Acords de Gestió 2020 romandrà obert des de les 9 hores del 12 de novembre fins a les 14.00 hores del 20 de novembre. FÒRUM TANCAT. 

 

Moltes gràcies per les seues aportacions.

 
Per què consultem?
 
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2020 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).
 
 
[Longitud màxima per missatge: 200 paraules]
 

Fòrum de discusió

« Ves enrere a "3. Asegurar la correcta utilización de recursos (sostenibilidad/eficiencia)"

c. Adecuación de utilización de medicamentos en función del estado de salud

Adecuar el gasto farmacéutico al estado de salud de la ciudadanía, es decir, que a la ciudadanía le sean prescritos los medicamentos que necesita en función de sus estado de salud.
Fils
S'estàn mostrant 1 resultats.