Sol·licitud Disponible per a Vacants o Especial / Desactivació

 

- PREGUNTES FREQÜENTS / PREGUNTAS FRECUENTES DESCARREGAR / DESCARGAR

 

- REQUISITS CERTIFICATS DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA / REQUISITOS CERTIFICADOS DE LA SOLICITUD TELEMÁTICA ENLLAÇ / ENLACE

 

- PUNT DE REGISTRE UNIFICAT / PUNTO DE REGISTRO UNIFICADO ENLLAÇ / ENLACE

 

- REQUISITS D'ACCÉS / REQUISITOS DE ACCESO ENLLAÇ / ENLACE

 

- SOL·LICTUD NO DISPONIBLE VOLUNTARI / DISPONIBLE ESPECIAL / SOLICITUD NO DISPONIBLE VOLUNTARIO / DISPONIBLE ESPECIAL ENLLAÇ / ENLACE