Acreditació Infermeria

INFORMACIÓ

 

Es comunica que en breu, s'habilitarà el tràmit electrònic de sol·licitud d'acreditació per a infermeres i infermers que exercisquen la seua professió fora de l'àmbit de les Institucions Sanitàries directament dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, contemplat en el Decret 145/2020, de 25 de setembre, del Consell. Igualment s'habilitarà el curs d'adaptació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments a realitzar a l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES).

 

D'altra banda, s'inicia la tramitació de l'acreditació d'ofici de les infermeres i els infermers en l'àmbit de les cures especialitzades, amb el mateix procediment de resolució dictat d'ofici per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública emprat per a les infermeres i infermers generalistes, que presten serveis en institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

DECRET 145/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de infermeres i infermers en la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió

directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

 

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.