NOU MODEL DE PLANIFICACIÓ DE RECEPTES

 

Per què un canvi de model?

 

Amb el model anterior, al prescriure un tractament es generava informàticament el nombre de receptes necessari per a cobrir el període planificat pel metge, amb unes dates predeterminades per a la seua retirada en oficina de farmàcia. El marge de dies per a poder acudir a per la dita recepta obligava els ciutadans a estar pendents del calendari de retirada independentment de la quantitat de medicament de què disposaven en els domicilis, inclús creant la necessitat de retirar envasos quan encara hi ha prou estoc del medicament. A més, en els casos en què un pacient no retirara tres receptes de manera consecutiva, es penalitzava amb la cancel·lació del tractament.

 

Així doncs, ens trobem en un escenari en què el pacient no és autònom per a la gestió de les seues necessitats i que afavorix l'acumulació de medicaments en els domicilis, amb els consegüents problemes de seguretat i riscos que suposa de sobredosificació, errors en les dosis davant de canvis de tractament, automedicació no desitjada i múltiples problemes relacionats amb el medicament.

 

L'objectiu d'este canvi es basa a dotar de més autonomia als pacients, afavorint la seua pròpia gestió i la co-responsabilitat en matèria de farmàcia. Igualment afavorir i facilitar l'accés als medicaments a la ciutadania, de manera que no es vegen obligats a retirar-los per qüestió d'agenda.

 

En què consistix el nou model?

 

Amb el nou model les receptes que es generen al prescriure un tractament no tenen caducitat dins del període de vigència del tractament.

El tractament tindrà la duració que determine el prescriptor(para molts medicaments fins a un màxim 365 dies) i durant este temps el pacient podrà retirar la medicació de la farmàcia quan la necessite, i ja no estarà obligat per la planificació del calendari amb data caducitat o amb la penalització de cancel·lació del tractament si no es retiren més de tres receptes consecutives.

Els usuaris podran retirar un envàs i hauran d'acudir a l'oficina de farmàcia quan necessiten més medicaments.

 

S'establixen unes condicions de seguretat:

 

-Com a màxim es podrà retirar durant el període planificat el nombre total d'envasos necessari per a cobrir tot el tractament.

-El sistema calcula automàticament la data teòrica de retirada d'un nou envàs d'acord amb la posologia prescrita, el contingut de l'envàs i els envasos retirats prèviament. Una nova dispensació s'habilitarà ésvisible en l'oficina de farmàcia amb") un marge de 14 dies previ a la data teòrica de retirada.

-A partir d'esta data de seguretat, el pacient pot retirar el següent envàs quan ho necessite, sense que la recepta caduque. D'aquesta manera davant de qualsevol incidència, per exemple un ingrés hospitalari, podrà retirar-ho en el moment que puga acudir a la farmàcia, o si té estoc d'algun fàrmac pot no retirar-ho fins que necessite.

-El sistema anirà recalculant la necessitat d'envasos per a cobrir el període que resta des de la data actual fins al final del tractament, de manera que els envasos no s'acumulen, és a dir, només es podran retirar els necessaris per a cobrir les necessitats del període restant.

 

Fer clic ACÍ per a descarregar-te tota la informació en pdf

FAQs RECEPTA ELECTRÒNICA

Com serà la recepta RELE?

Ja no apareixerà el calendari, ja no cal.

Al peu es podrà llegir una xicoteta llegenda que recorda el nou funcionament a tots els usuaris.

 

 

 

A partir de l'entrada en vigor del nou model, els tractaments s'ordenaran en el full de tractaments per orde de finalització del mateix, ja que es generava confusió en relació amb les diferents dates que apareixen.

 

 

Cal recordar que és molt útil gestionar les dates de fi de tractament en els pacients crònics amb teràpia múltiple perquè totes coincidisquen en la mateixa data. Açò és especialment fàcil en el mòdul de continuació de tractaments.

 

 

Canvia la meua manera de prescriure?

No, el mòdul de prescripció no canvia ni ha de fer-se cap acció addicional.

Puc fer Receptes Complementàries?

Sí, quan siga necessari. Són múltiples els motius que poden portar a precisar un envàs addicional pel que la Recepta Complementària seguix vigent.

 

És necessari registrar tots els tractaments dels pacients?

Sí, és necessari, especialment en pro de la seguretat del pacient, ja que l'historial de tractaments és comú per a tots els prescriptors a la Comunitat Valenciana i orienta a l'hora de pautar un nou tractament, per a evitar duplicitats i interaccions. Així mateix, quan el pacient viatja fora de la nostra Comunitat li resulta molt útil que estiguen tots els seus fàrmacs en el full RELE.

 

Fins aquest moment molts prescriptors retardaven la prolongació d'un tractament fins que el pacient li Deia que havia consumit el romanent d'envasos de què disposava, però d'esta manera el tractament no apareixia com vigent podent induir a errors. Existia l'opció de cancel·lació d'envasos, però amb el nou model és més còmode prescriure i que no retire els envasos fins que els necessite.

Com podem saber quan estarà disponible per a la dispensació un nou envàs?

En detalls de tractament.

 

 

Hi ha canvis en l'APP+Salut?

Sí, només en la pestanya dispensacions. Desapareix el calendari i es podrà consultar tant la data d'última dispensació com la disponibilitat per a poder retirar un medicament en l'oficina de farmàcia.

 

Este sistema empitjorarà l'adherència dels nostres pacients?

No es preveu que açò vaja a succeir, ja que l'adherència és independent de la retirada d'envasos de la farmàcia. En la resta de comunitats autònomes del SNS tenen este model de recepta sense pitjors resultats quant a adherència. En tot cas, és molt important que treballem per a fomentar l'adherència dels nostres pacients amb informació detallada i transmetent la importància d'esta.

Per què no tinc disponible la medicació si en el meu informe diu que he de retirar-la hui?

S'ha dut a terme una nova planificació de les receptes: ja no ha de seguir l'informe que té, sinó que ha d'anar a retirar la medicació quan se li estiga acabant l'envàs anteriorment dispensat, tindrà disponibilitat de medicació mentres dure el tractament i si no el retira no li va a caducar, no es va a interrompre el tractament.

 

Les receptes que indica l'informe que ha de retirar hui seran visibles en l'oficina de farmàcia com a màxim fins a 5 dies després de la data indicada.

 

Els nous informes  ja no inclouen la quadrícula amb les dates de dispensació.

SERVEIS DE RECEPTA ELECTRÒNICA

En l'àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, entenem per dispensació electrònica avançada el procés pel qual un pacient que acudix a una oficina de farmàcia de la Comunitat Valenciana i presenta la targeta SIP rep tota o part de la medicació que li ha sigut prescrita electrònicament per un facultatiu autoritzat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i que el sistema Gaia conté registrada com a dispensable. Este procés comporta la transmissió des del sistema Gaia al COF i d'este a les oficines de farmàcia dels registres de prescripció pendents de dispensar al pacient. El procediment general serà:

  1. El pacient s'acredita en la farmàcia per mitjà de la targeta SIP i el codi secret del tractament o DNI.
  2. La farmàcia s'autentifica davant del COF i li transmet el codi SIP del pacient.
  3. El COF recupera del sistema Gaia les dades de les prescripcions pendents del pacient, la dispensació de les quals està autoritzada pel sistema i les transmet a l'oficina de farmàcia sol•licitant.
  4. El farmacèutic realitza la dispensació. El procés haurà d'incloure les mesures oportunes per a garantir que la dispensació s'ha produït de manera efectiva.
  5. La informació relativa a la dispensació es transmet al COF que emmagatzema les dades necessàries per a la facturació i transmet al sistema Gaia les dades de la dispensació realitzada.
  6. Cada col•legi de farmacèutics emetrà, amb la periodicitat establida, la factura corresponent obtinguda a partir de les dades de facturació emmagatzemades en el COF.