Plans Estratègics Departamentals

En el marc del Decret 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut (DOCV núm. 6347 de data 03.09.2010), és imprescindible una revisió i actualització de determinades activitats i funcions en matèria de productes i assistència farmacèutica als efectes d'aconseguir el major grau d'efectivitat i economia en els recursos, propis o concertats, dedicats a este fi.

 

De conformitat amb la disposició addicional tercera del Decret Llei 2/2013, d'1 de març, del Consell, d'Actuacions Urgents de Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i Ortoprotètica (DOCV núm. 6978 de data 05.03.2013) fa falta una actualització dels plans estratègics departamentals d'ús racional de productes farmacèutics seguint les directrius de l'article 6 del Decret 118/2010.

 

A continuació, es mostren els plans estratègics departamentals d'ús racional de productes farmacèutics dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana:

 

 

DEPARTAMENT

PLA 2011 - 2012

PLA 2013 - 2014

PLA 2015 - 2016 PLA 2017 - 2020

 Vinarós

Descarregar document

Descarregar document

No rebut No rebut

 Castelló

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document No rebut

 La Plana

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document No rebut

 Sagunt

Descarregar document

Descarregar  document

No rebut Descarregar document

 Clínic-Malvarrosa

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document No rebut

 Arnau de Vilanova

Descarregar document

Descarregar document

No rebut No rebut

 La Fe

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document

 Requena

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document No rebut

 València - Hospital General

Descarregar document Descarregar document Descarregar document Descarregar document

 Doctor Peset

Descarregar document

Descarregar document

No rebut Descarregar document

 La Ribera

Descarregar document

Descarregar document

No rebut Descarregar document

 Gandia

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document

 Dénia

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document

 Xàtiva-Ontinyent

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document No rebut

 Alcoi

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document Descarregar document

 Marina Baixa

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document No rebut

 Alacant - Sant Joan

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document Descarregar document

 Elda

Descarregar document

Descarregar document No rebut No rebut

 Alacant - Hospital General

Descarregar document

Descarregar document Descarregar document Descarregar document

 Elx - Hospital General

Descarregar document

Descarregar document

Descarregar document

No rebut

 Orihuela

No rebut

No rebut Descarregar document Descarregar document

 Torrevieja

Descarregar document

Descarregar document No rebut No rebut

 Manises

Descarregar document

Descarregar document No rebut Descarregar document

 Elx - Crevillent

Descarregar document

Descarrregar document No rebut Descarregar document