Normativa i instruccions

Tornar

Any 2013

Decembre

Autonòmic Estatal
Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (Llei de data 23.12.2013). (Llei d´acompanyament per a 2014. Modificació Decret Llei 2/2013, articles 162 a 165).
Categoria: Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals
Paraules clau: Mesures Fiscals, pressupostos

Orde PRE/2436/2013, de 26 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV del Reial Decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d'estupefaents per a ús humà i veterinari.

Categoria: Orde
Paraules clau: estupefaent, recepta, humà, veterinari

Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre les condicions de finançament del nou antidiabètic oral Dapagliflozida (Forxiga®) (Nota de data 10.12.2013)
Categoria: Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Antidiabètic oral, dapagliflozida
Resolució de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servici del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que tenen la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria (BOE  núm. 312, de 30.12.2013).
Categoria: Resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia
Paraules clau: Aportació reduïda, límits màxims, pensionistes, beneficiaris.

Recomanacions per als usuaris del cigarret electrònic en els centres sanitaris, centres docents i centres dependents de Benestar Social (Data de document: 05.12.2013)

Categoria: Recomanacions de la Direcció General de Salut Pública

Paraules clau: Cigarret electrònic

 

 


Novembre

Autonòmic Estatal

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat en relació amb el Decret Llei 2/2013, d'1 de març, del Consell, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica. (DOCV Núm. 7185 de data 03.01.2014).

Categoria: Decret Llei. Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat.

Paraules clau: Decret Llei 2/2013, prestació farmacèutica i ortoprotètica, actuacions urgents, gestió i eficiència.

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat en relació amb el Decret Llei 2/2013, d'1 de març, del Consell, de mesures urgents de gestió i eficiència en matèria de prestació farmacèutica i ortoprotètica. (BOE Núm. 3 de data 03.01.2014).

Categoria: Decret Llei. Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat.

Paraules clau: Decret Llei 2/2013, prestació farmacèutica i ortoprotètica, actuacions urgents, gestió i eficiència.

Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la dispensació de productes dietoteràpics a la Comunitat Valenciana

Categoria: Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Productes dietoteràpics, dispensació, envasos

Informació sobre els progressos en el procés d'adequació dels formats dels medicaments antiinfecciosos dels grups terapèutics J01 i  J02 (Nota de data 05.11.2013)

Categoria: nota de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)

Paraules clau: Canvi formats, antibiòtics, AEMPS

 


Octubre

Autonòmic Estatal
Categoria: Resolució de Secretri Autonòmic de Sanitat
Paraules clau: Fampridina ( FAMPYRA),Esclerosis Múltiple, Maise

Reial Decret 782/2013, d'11 d'octubre, sobre distribució de medicaments d'ús humà (BOE  núm. 251, de data 19/10/2013).

Categoria: Reial Decret

Paraules clau: Distribució, magatzems

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'adequació dels formats dels grups terapèutics J01 i J02  (Nota de data 14.10.2013)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Canvi formats, antibiòtics, antimicòtics, AEMPS

 

 


Setembre

Autonòmic Estatal
Instruccions complementàries II de la Resolució de 2 de setembre de 2013, del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, sobre els protocols de prescripció, preparació, transport, recepció i administració de xeringues precarregades de metotrexat subcutani, antipsicòtics parenterals i extractes hiposensibilitzants  (Instruccions de data 02.10.2013).
Categoria: Instruccions del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Metotrexat, antipsicòtics parenterals, extractes hiposensibilitzants

Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de la Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i de Farmàcia, per la qual modifica les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut per mitjà de l'assignació d'aportacions dels usuaris (BOE núm. 2256929, de data 19.09.2013)

Categoria: Resolució de la Direcció General de la Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i de Farmàcia

Paraules clau: Aportació de l'usuari

Instruccions complementàries de la Resolució de 2 de setembre de 2013, del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, sobre els protocols de prescripció, preparació, transport, recepció i administració de xeringues precarregades de metotrexat subcutani, antipsicòtics parenterals i extractes hiposensibilitzants  (Instruccions de data 26.09.2013).
Annex II. Metotrexat.

Annex II. Antipsicòtics parenterals.
Categoria: Instruccions del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Metotrexat, antipsicòtics parenterals, extractes hiposensibilitzants

 

Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la qual es deleguen determinades competències de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en matèria d'organització d'horaris, servicis d'urgència i vacacions de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província d'Alacant.

Categoria: Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Delegació de competències, horaris, servicis d'urgència, vacacions, oficines de farmàcia

 

Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la qual es deleguen determinades competències de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en matèria d'organització d'horaris, servicis d'urgència i vacacions de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Castelló.

Categoria: Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Delegació de competències, horaris, servicis d'urgència, vacacions, oficines de farmàcia

 

Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la qual es deleguen determinades competències de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en matèria d'organització d'horaris, servicis d'urgència i vacacions de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de València.

Categoria: Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Delegació de competències, horaris, servicis d'urgència, vacacions, oficines de farmàcia

 

Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat d'Alacant, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2013, regulat en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

Categoria: Resolució del Director Territorial de Sanitat de Alacant

Paraules clau: Índex Corrector, 2013

 

Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat d'Alacant, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2012, regulat en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

Categoria: Resolució del Director Territorial de Sanitat de Alacant

Paraules clau: Índex Corrector, 2012

 

Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat de Castelló, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2013 regulat en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

Categoria: Resolució del Director Territorial de Sanitat de Castelló

Paraules clau: Índex Corrector, 2013

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat de Castelló, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2012 regulat en l'article 2.8 del Reial Decret  823/2008.

Categoria: Correcció Resolució del Director Territorial de Sanitat de Castelló

Paraules clau: Índex Corrector, 2012

 

Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat de Castelló, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2012 regulat en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

Categoria: Resolució del Director Territorial de Sanitat de Castelló

Paraules clau: Índex Corrector, 2012

 

Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat de València, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2013, regulat en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

Categoria: Resolució del Director Territorial de Sanitat de Valencia

Paraules clau: Índex Corrector, 2013

 

Resolució de 16 de setembre de 2013, del director territorial de Sanitat de València, per la qual s'aplica l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia corresponent a l'any 2012, regulat en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

Categoria: Resolució del Director Territorial de Sanitat de Valencia

Paraules clau: Índex Corrector, 2012

 

Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris en la qual s'actualitza el Catàleg de productes sanitaris de subministrament directe del programa SUPRO annex II (Nota de data 16.09.2013). 

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris 

Paraules clau: Supro, catàleg, residència

 

Instruccions de 2 de setembre de 2013, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, sobre protocols de prescripció, preparació, transport, recepció i administració de xeringues precarregades de metotrexat subcutani, antipsicòtics parenterals i extractes hiposensibilitzants (document de data 02.09.2013).

Categoria: instrucció del director general de Farmàcia i Productes.

Paraules clau: metotrexat subcutani, antipsicòtics parenterals i extractes hiposensibilitzants.

 

 


Agost

Autonòmic Estatal

Criteris de consens pels quals s'establix l'algoritme de decisió terapèutica corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i la prescripció farmacològica en el tractament de l'artrosi. (Document del 16.08.2013)

Categoria: Algoritme de decisió terapèutica corporatiu

Paraules clau: algoritme, artrosi

 

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'adequació dels formats dels grups terapèutics J01 i J02  (Nota de data 13.08.2013)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

 Paraules clau: canvi formats, antibiòtics, antimicòtics, AEMPS

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i prescripció farmacològica en el tractament erradicador de la infecció per Helicobacter pylori. (Document de data 13.08.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, Helicobacter pyolri

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i prescripció farmacològica en la prevenció de la gastropatia per Antinflamatoris No Esteroides (AINE). (Document de data 13.08.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, Prevenció de la gastropatia per Antinflamatoris No Esteroides (AINE)

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i prescripció farmacològica en el tractament de la dispèpsia. (Document de data 13.08.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, dispèpsia

 

Instruccions sobre el finançament, per la Conselleria de Sanitat, de calces de comprenssió normal (Instrucció de data 12.08.2013)

Categoria: Instrucció del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Calces compressió normal, finançament

 

Instruccions del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, en relació a la utilització de dispositius de substitució protètica de maluc i de genoll. (Instruccions de data 06.08.2013)

Categoria: instrucció

Paraules clau: Pròtesi, maluc, genoll.

 

Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre la recomanació d'utilització de quetiapina d'alliberament immediat en compte de quetiapina d'alliberament prolongada (data de publicació 06.08.2013).

Categoria: Nota
Paraules clau: Nota, Farmàcia, quetiapina

 
Nota aclaridora del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, sobre el desfinançament dels anticonceptius que contenen drospirenona+etinilestradiol (nota de data 05.08.2013)
Categoria: nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Anticonceptius, desfinançament, drospirenona+etinilestradiol
 

Resolució del Secretari Autonòmic per a l'Agència Valenciana de Salut sobre la prescripció i el visat d'inspecció sanitària préviament a la dispensació en una oficina de farmàcia de rivaroxaban, apixaban i dronedarona, i modificacions de la resolució del 21 de desembre de 2011 sobre dabigatrán etexilato (Resolució de data 01.08.2013)

Nota informativa Resolució de data 01.08.2013

Categoria: Resolució del Secretari Autonòmic per a l'Agència Valenciana de Salut
Palabras clave: Visat d'inspecció sanitària, prescripció, dispensació oficina farmàcia, Rivaroxaban, Apixaban, Dronedarona, Resolució 21 desembre 2011, Dabigatrán Etexilato

 

 


Juliol

Autonòmic Estatal

Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat, per la qual s'informa de la posada en marxa del programa valencià de protecció de la salut. (Instrucció de data 31.7.2013)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: Programa protecció de la salut

 

Llei 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

Categoría:Llei

Palabras Clave: Farmacovigilància, medicaments falsificats, ús racional

Resolució del secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Salut que declara medicaments d'alt impacte sanitari o econòmic (MAISE) els fàrmacs antiangiogènics o inhibidors del factor de creixement endotelial vascular i establix directrius i criteris clínics en la degeneració macular associada a l'edat.

Categoría: Resolució del Secretari Autonòmic de la Agència Valenciana de Salut

Palabras Clave: MAISE , medicaments antiangiogènics, DMAE

Reial Decret 577/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.

Categoría: Reial Decret

Palabras Clave: Farmacovigilància

Aclariment registre de talonaris o receptes amb incidència Nota data 24.07.2013

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Talonaris, receptes

 

Aclariment RELE Nota data 24.07.2013

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: RELE, Data base

 

Cilostazol qualificat com a medicament de diagnòstic hospitalari per l'AEMPS i instauració de visat d'inspecció previ a la seua dispensació (Nota  data 24.07.2013)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Medicament diagnòstic hospitalari, visat d'inspecció, cilostazol

 

Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris en la qual s'actualitza el Catàleg de productes sanitaris de subministrament directe del programa SUPRO annex III (Nota de data 19.07.2013). 

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris 

Paraules clau: Supro, catàleg, residència, colàgen

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i prescripció farmacològica en el tractament de l'úlcera pèptica. (Document de data 16.07.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, úlcera pèptica
 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i prescripció farmacològica dels fàrmacs antiulcerosos en el tractament de la Síndrome de Zollinger Ellison. (Document de data 16.07.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, Síndrome de Zollinger Ellison

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut, per al maneig i prescripció farmacològica en la malaltia per reflux gastroesofàgic. (Document de data 16.07.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, reflux gastroesofàgic

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut per al maneig i prescripció de la teràpia hipolipemiant: hipercolesterolèmia pura, hipertrigliceridèmia pura i hiperlipidèmia mixta (Document de data  07.06.2013)

Categoría: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, hipercolesterolèmia pura, hipertrigliceridèmia pura, hiperlipidèmia mixta

 

Instruccions de 8 de juliol de 2013 Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, sobre la monitorització del compliment terapèutic d'interferó beta 1a sc en esclerosi múltiple en el marc de l'Agència Valenciana de Salut (Instruccions de data 05.07.2013)

Categoría:Instruccion del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Palabras Clave: Rebif, Monitorització

 

Resum de la Resolució d'1 de juliol de 2013, de l'Agència Valenciana de Salut, en relació a la prescripció de productes farmacèutics a pacients desplaçats (Nota data 19.07.2013)

Categoria:Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules Clau:Pacients desplaçats, entrega de medicació.

 

Resolució d'1 de juliol de 2013, del Secretari Autonòmic per a l'Agència Valenciana de Salut, d'actualització de la prescripció i utilització de receptes mèdiques en l'atenció d'urgències i pels metges interns residents. (Resolució data 04/07/2013)

Categoría:Resolució del Secretaria Autonòmic

Palabras Clave: Utilització de receptes mèdiques, atenció d'urgències, metges interns residens

 

Resolució d'1 de juliol de 2013, del Secretari Autonòmic per a l'Agència Valenciana de Salut, en relació a la prescripció de productes farmacèutics a pacients desplaçats i dispensació de medicaments en la unitats d'atenció farmacèutica a pacients externs (UFPE) (Resolució data 04/07/2013)

Categoría: Resolució del Secretaria Autonòmic

Palabras Clave: Productes farmacéutics, UFPE

 

Resolució de 27 de juny de 2013, del Conseller de Sanitat, per la qual s'establixen els requisits i el procediment per a l'aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia que es regula en l'article 2.8 del reial decret 823/2008.

Categoría:Resolució del Conseller de Sanitat

Palabras Clave: Índex corrector

 

Instruccions del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, amb el procedimemt per a la entrega de receptes a ciutadans de la Comunitat Valenciana en període vacacional (Instrucció de data 10/07/2013)

Categoría: Instruccion del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Palabras Clave: Entrega de receptes

 

Instruccions del director gerent de l'Agència Valenciana de la Salut, en relació amb la utilització de dispositius d'estimulació cardíaca en els centres dependents de l'AVS. (Instrucció de data 01.07.2013)

Categoria: Instrucció

Paraules clau: Estimulació cardíaca, marcapassos, DAI, resincronitzadors, justificant clínic.

 

Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut en relació amb l'autorització de la prestació medicofarmacèutica dels servicis de prevenció de riscos laborals propis o mancomunats per a aquells facultatius que, dedicant la seua activitat a labors preventives i de salut laboral, no disposen en l'actualitat de la titulació d'especialistes en Medicina del Treball. (Resolució de data 01.07.2013)

Categoria: Resolució

Paraules clau: Prestació medicofarmacèutica, salut laboral, medicina del treball.

 

Resolució del secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Salut de declaració com a MAISE dels fàrmacs antiretrovirals i establiment de directrius i criteris clínics per a la seua utilització. Versió 2 (actualitzada el 02/07/2013)

Nota informativa MAISE antiretrovirals

Apèndix IV. Sol·licitud de tractament amb fàrmacs antiretrovirals.

Apèndix V. Model de consentiment del pacient.

Apèndix VI. Model de consentiment del representant.

Categoria: Resolució del secretari autonòmic de l`Agència Valenciana de Salut

Paraules clau: MAISE, fàrmacs antirretrovirals

 

 


Juny

Autonómico Estatal

Resolució de 27 de juny de 2013, del Conseller de Sanitat, per la qual s'establixen els requisits i el procediment per a l'aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia que es regula en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.(DOCV Núm. 7068 de data 16.07.2013)

Categoría: Resolució del Conseller de Sanitat

Palabras clave: Índex corrector

 

Adaptació del límit d'aportació mensual al tope d'aportació mensual (Document de data 17.06.2013)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules Clau: Aportació farmacèutica

 

Instrucció del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris, amb el procediment per a la comunicació del contingut formatiu amb tractaments, en centres de la Conselleria de Sanitat (Instrucció de data 10.06.2013)

Anexo I-Sol.licitud per a la validació de la acció formativa

Anexo II-Declaració de conflictes d'interessos

Categoria: Instrucció del Director General de Farmàcia i productes Sanitaris

Paraules Clau: formació amb medicaments, declaració conflicte  d'interessos

 

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris per la qual s'inclouen nous Productes Sanitaris en el catàleg de productes de subministrament directe del programa SUPRO annex III.

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris 

Paraules clau: Supro, catàleg, residència

 

Resolució del Secretari Autonòmic de l'Agència Valenciana de Salut, de declaració com a MAISE dels medicaments biològics d'ús en reumatologia i establiment de directrius i criteris clínics d'utilització (Resolució 21/06/2013) VERSIÓ 2 (VIGENT)

Apèndix III. Sol·licitud de tractament.

Apèndix IV. Full de seguiment del pacient.

Apèndix V. Model de consentiment del pacient.

Apèndix VI. Model de consentiment del representant.

Categoría:Resolució del Secretaria Autonòmic

Palabras Clave:MAISE , medicaments biològics

 

Resolució de la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de declaració com MAISE de Telaprevir i Boceprevir i establiment de directrius i criteris clínics d'utilització en pacients amb hepatitis crònica C (Resolució de data 10.06.2013) Versió 3 VIGENT

Apèndix IV_ab: Sol·licitud de valoració de l'inici del tractament amb telaprevir i boceprevir /Valoració del seguiment del pacient en tractament amb telaprevir i boceprevir i acabament dels tractaments

Apèndix V: Model de consentiment del pacient

Apèndix VI: Model de consentiment del representant

 Categoria: Resolució del secretari autonòmic de l`Agència Valenciana de Salut

Paraules clau: MAISE, telaprevir y boceprevir

 

Criteris de consens pels quals s'establix l'Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu de l'Agència Valenciana de Salut per al maneig i prescripció de la teràpia hipolipemiant: hipercolesterolèmia pura, hipertrigliceridèmia pura i hiperlipidèmia mixta (Document de data  07.06.2013)

Categoria: Algoritme de Decisió Terapèutica Corporatiu

Palabras Clave: Algoritme, hipolipemiant, hipercolesterolèmia pura, hipertrigliceridèmia pura e hiperlipidèmia mixta

 

 Abril

Autonòmic Estatal

Nota del Secretario Autonómico de la Agència Valenciana de Salut y del Subsecretario de la Conselleria de Sanitat con relación a la comunicación de las acciones formativas que impliquen aspectos de tratamiento con medicamentos, implementadas en los centros dependientes de la Conselleria de Sanitat a profesionales sanitarios de la AVS financiadas por la Industria Farmacéutica (Nota de fecha 12/04/2013)

Categoría: Nota del Secretario Autonómico de la Agència Valenciana de Salut y del Subsecretario de la Conselleria de Sanitat

Palabras Clave: Formación, acciones formativas, tratamientos medicamentos, profesionales sanitarios, AVS, financiados industria farmacéutica, centros sanitarios

 

 


Març

Autonòmic Estatal

Instrucció de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació al programa REFAR-AR IV Gestor MI: adequació de tractaments amb Citicolina (ATC: N06BX06: altres agents psicoestimulants i nootrópics) (Instrucció de data 12.03.2013)

Categoria: Instrucció de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: programa Refar-AR IV, Gestor MI, Citicolina

 
Decret Llei 2/2013 d'1de març, del Consell, d'Actuacions Urgents de Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i Ortoprotètica (Decret Llei de data 05.03.2013)
Categoria: Decret Llei
Paraules clau: Prestació farmacèutica i ortoprotètica, actuacions urgents, gestió i eficiència, prescripció, algoritmes decisió terapèutica, procediments especials, facturació
 

 Gener

Autonòmic Estatal
Resolució del Subsecretari de Sanitat i del Secretari Autonòmic de l'Agència Valenciana de Salut en relació al procediment de visat especial de medicaments en situacions especials (Resolució de data 25.01.2013)
Categoria: Resolució
Paraules clau: Medicaments situacions especials, medicaments no autoritzats, VISCAUME
Resolució de 21 de gener de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual s'actualitza la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als productes ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que tenen la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria (Resolució de data 21.01.2013)
Categoria: Resolució Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat
Paraules clau: Cartera bàsica, Sistema Nacional Salut, productes ATC, quantia màxima, aportació reduïda, límits màxims, aportació mensual, pensionistes i beneficiaris, prestació farmacèutica
Procediment per a l'atenció a ciutadans sobre el copagament farmacèutic per a departaments de Salut (instruccions de data 23.01.2013)
Categoria: Instruccions de la subdirectora de Posicionament Terapèutic i Farmacoeconomia
Paraules clau: Copagament farmacèutic, atenció ciutadans, aportació prestació farmacèutica, Reial Decret Llei 16/2012, departaments Salut
 
Procediment per a l'atenció a ciutadans sobre el copagament farmacèutic (Instruccions de data 23.01.2013)
Categoria: Instruccions de la subdirectora de Posicionament Terapèutic i Farmacoeconomia
Paraules clau: Copagament farmacèutic, atenció ciutadans, aportació prestació farmacèutica, Reial Decret Llei 16/2012