Normativa i instruccions

Tornar

Any 2018Desembre

Autonòmic Estatal

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'actualització de criteris i directrius d'ús lenalidomida (20 de desembre de 2018).

 

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: lenalidomida, mieloma múltiple, síndrome mielodisplásico, limfoma cèl·lules del manto, MAISE

 

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'actualització de criteris i directrius d'ús pomalidomida (20 de desembre de 2018).

 

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: pomalidomida, MAISE
 

 

 

 

 

 


Novembre

Autonòmic Estatal

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE d'avelumab (16 de novembre de 2018).

 

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: avelumab, carcinoma cèl·lules Merkel, MAISE

 

 

 

 

 

 

 


Juliol

Autonòmic Estatal

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE d'irinotecan liposomal (Nota de data 24.07.2018) 

 

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: irinotecan liposomal, càncer pàncrees, MAISE

 

Instrucció 2/2018 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic relatiu a la implantació dels Programes d'Optimació d'ús d'Antibiòtics (PROA) en els departaments de Salit de la Comunitat Valenciana, tant en l'àmbit hospitalari com comunitari. (Instrucció de data 10.07.2018)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: PROA

 

Instrucció 4/2018 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic relativa a la declaració com a Medicament d'Alt Impacte Sanitari i Econòmic de declaració de cabozantinib en carcinoma de cèl·lules renals avançat (CCRa) (Instrucció de data 05.07.2018)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: MAISE, cabozantinib, carcinoma cèl·lules renals

 

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la utilització dels protocols per a la prescripció i dispensació dels medicaments d'ús en VIH a través del sistema d'informació corporatiu MPRE-MDIS. (Nota de data 04.07.2018)

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: VIH, protocol, prescripció, dispensació, MPRE-MDIS

 

 

 

 

 

 

 


Juny

Autonòmic Estatal

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'actualització de criteris i directrius d'ús dels inhibidors del receptor de mort programada 1 i dels inhibidors del lligant del receptor de mort programada 1 (PD-1/PDL-1) publicats en la Instrucció 15/2017 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic (Nota de data 20.06.2018)

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris Paraules clau: nivolumab, atezolizumab, CPNM, càncer cap i coll

 

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE d'alectinib (Nota de data 20.06.2018)

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris Paraules clau: alectinib, MAISE, CPNM

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE d'osimertinib (Nota de data 20.06.2018)

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: osimertinib, MAISE, CPNM

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE de lenvatinib (Nota de data 20.06.2018)

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: lenvatinib, MAISE, càncer tiroide

 

 

 

 

 

 


Maig

 

Autonòmic Estatal

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris i de la Direcció General de l'Alta Inspecció Sanitària, en col·laboració amb la Direcció General d'Assistència Sanitària, relativa a l'actualització de criteris i directrius d'ús dels medicaments amb visat d'inspecció: medicaments per a la demència (malaltia d'Alzheimer). Data de publicació: 15.05.2018

Categoria: Nota Informativa de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitàris i de la Direcció General de l'Alta Inspecció Sanitària, en col·laboració amb la Direcció General d'Assistència Sanitària relativa a l'actualització de criteris i directrius d'ús dels medicaments amb visat d'inspecció: medicaments per la demència (malaltia d'Alzheimer)

Paraules clau: Malaltia d'Alzheimer

  

 

 

 

Instrucció 5/2018 de la Secretaría Autonòmica de Salud Pública i del Sistema Sanitari Públic relativa a la declaració com Medicament d'Alt Impacte Sanitari i  Econòmic dels inhibidors de la tirosina – cinasa en leucèmia mieloide crònica (Instrucció de data 14.05.2018) 

Categoria: Instrucció de la Secretaría Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: imatinib, nilotinib, ponatinib, dasatinib, bosutinib, inhibidors protein – cinasa, MAISE, leucèmia mieloide crònica

 

 

 

 

 

 


Abril

Autonòmic Estatal

Instrucció 3/2018 de la Secretaría Autonòmica de Salud Pública i del Sistema Sanitari Públic relativa a la declaració com Medicament d'Alt Impacte Sanitari i  Econòmic de declaració de DARATUMUMAB en mieloma múltiple  (Instrucción de data 30.04.2018)

Categoria: Instrucció de la Secretaría Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: daratumumab, MAISE, mieloma múltiple

 

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris, relativa al Plan per al foment dels medicaments genérics en la Comunitat Valenciana ( Nota de data 05.04.2018)

Categoría: Nota informativa de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

Palabras clave: medicaments genérics.

 

 

 

 

 

 

 

 


Març

Autonòmic Estatal

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salud Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com a MAISE de ALECTINIB i ATEZOLIZUMAB (Nota de data 29.03.2018). 

Categoría: Nota informativa de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris

Paraules clau: alectinib, atezolizumab, MAISE, cáncer pulmó no microcític
 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salud Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com a MAISE de VENETOCLAX (Nota de data 29.03.2018). 

Categoría: Nota informativa de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris

Paraules clau: venetoclax, MAISE, leucèmia limfoide crónica

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salud Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com a MAISE de MIGALASTAT (Nota de data 28.03.2018).

Categoría: Nota informativa de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris

Paraules clau: migalastat, galafold, MAISE, orfe

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris relativa a la implantació de la prescripció condicional en el sistema de prescripció electrónica GAIA-MPRE (Nota de data 26.03.2018)

Categoría: Nota informativa de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

Palabras clave: prescripció condicional , GAIA, MPRE.

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'actualització de procediments dels tractaments amb Vedolizumab (Entyvio®) per a colitis ulcerosa i per a malaltia de Crohn als centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana. (Nota de data 13.03.2018)

Categoría: Nota informativa de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris

Paraules clau: vedolizumab, Entyvio, colitis ulcerosa, malatia de Crohn

 

 

 

 

 

 

 


Febrer

Autonòmic Estatal

Instrucció 30/2017 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic en relació a la declaració com a Medicaments d'Alt Impacte Sanitari i Econòmic de terapies enzimàtiques sustitutives i terapies de reducció de sustrat per al tractament d'enfermetats lisosomals (Instrucció de data 02.02.2018)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: terapies enzimàtiques, enfermetats lisosomals, mucopolisacaridosis, POMPE, HUNTER, FABRY, GAUCHER, MORQUIO

 

 

 


Gener

Autonòmic Estatal

Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, per la que s'inclou el principi actiu Folitropia delta en el grup farmacològic G03GA Gonadotropines en la dispensació hospitalaria de la Comunitat Valenciana (Resolució de data 30.01.2018)

Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: folitropina delta, dispensació hospitalaria, Rekovelle

 

Instrucció 32/2017 de la Secretaría Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic relatiu a la declaració com a Medicament d'Alt Impacte Sanitari i  Econòmico d'actualització d'olaratumab en sarcoma de parts blanes (Instrucció de data 23.01.2018)

Categoria: Instrucció de la Secretaría Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: olaratumab, MAISE, sarcoma

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris en relació a l'actualització de criteris i directrius d'us dels INHIBIDORS DEL RECEPTOR DE MORT PROGRAMADA 1 i dels INHIBIDORS DEL LLIGANT DEL RECEPTOR DE MORT PROGRAMADA 1 (PD-1/PDL-1) publicats en la Instrucció 15/2017 de la Secretaría Autonòmica de Salut Pública y del Sistema Sanitari Públic (Nota de data 10.01.2018)

Categoría: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris

Paraules clau: MAISE, nivolumab, pembrolizumab, càncer pulmó no microcític