Normativa i instruccions

Tornar

Any 2017

Desembre

Autonòmic Estatal

Nota informativa de 29 de desembre de 2017 de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre els criteris i procediments d'utilització de sacubitrilo/valsartan (Entresto®, Neparvis®) en l'àmbit del sistema públic de salut en la comunitat valenciana (Nota de data 29.12.2017)

Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Paraules clau: sacubitrilo, valsartan
 

Instrucció de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris i de la Direcció General d'Assistència Sanitària per la qual s'estableix la prescripció, indicació, entrega i utilització dels sistemes de monitorització flash de glucosa a xiquetes, xiquets majors de 4 anys i joves menors de 18 anys amb diabetis mellitus tipus 1 en la Comunitat Valenciana basant-se en la Resolució  de la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de data 4 de desembre de 2017 (Instrucció de data 04.12.2017)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: monitorizació, flash, glucosa.
 

Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic per la que s'autoritza el subministrament dels sistemes de monitorització flash de glucosa a xiquetes, xiquets majors de 4 anys i joves menors de 18 anys amb diabetis mellitus tipus 1 en la Comunitat Valenciana i es modifica, per tant, la descripció del subprograma primer de l'annex I Sufar establit en la Resolució de la Secretària Autonòmica de data 30 de novembre de 2011 (Resolució de data 04.12.2017)

Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: monitorizació, flash, glucosa.
 
   

 

Juliol

Autonòmic Estatal

Nota informativa per la qual s'estableix el procediment logístic de sol•licitud i tramitació dels monitors continus de glucosa MCG i material fungible als pacients amb diabetis tipus 1 en teràpia amb infusió contínua d'insulina subcutània basant-se en la Resolució  de la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de data 2 de maig de 2017.(Instrucció de data 14.07.2017).

Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Paraules clau: infusió contínua, glucosa.
 

Instrucció 21/2017 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE de TRIFLURIDINA/TIPIRACIL en càncer colorectal metastàsic. (Instrucción de data 10.07.2017)

Categoria:  Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: MAISE, trifluridina, càncer colorectal metastàsic
 

Instrucció 20/2017 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE de OLAPARIB en càncer d´ovari epitelial, trompes de Fal.lopi o peritoneal primari (Instrucció de data10.07.2017)

Categoria:  Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: MAISE, olaparib, càncer ovari epitelial, trompes Fal·lopi, peritoneal
 

Instrucció 19/2017 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE de VISMODEGIB en carcinoma de cèl.lules basals localment avançat o metastàsic. (Instrucció de data 10.07.2017)

Categoria:  Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: MAISE, vismodegib, carcinoma cèl·lules basals
 

Instrucció 17/2017 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públicde declaració com MAISE de OBINUTUZUMAB en leucemia linfàtica crònica (Instrucció de data 19.06.2017)

Categoria:  Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: MAISE, obinutuzumab, leucemia linfàtica crònica
 

 Juny

Autonòmic Estatal

Nota informativa de  la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris  relativa  al programa col•laboratiu de productes ortoprotètics "XarxaValort" (Nota de data 28.06.2017)

Categoría: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris

Paraules clau:  XarxaValort, productes ortoprotètics

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb data 16 de juny de 2017 per la qual s'actualitza el llistat de medicaments i productes sanitaris afectats per la Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de 21 de setembre de 2016 en relació amb la assignació pressupostària de certs medicaments i productes sanitaris als departaments de gestió directa (Nota de data 16.06.2017).

Categoría: Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris

Paraules clau: implants, LARC, etonogestrel

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de data 16 de juny de 2017 per la qual s'actualitza la llista de medicaments i productes sanitaris afectats per la nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de 21 de setembre de 2016 quant als procedimients de sol·licitud, autorització, petició i suministrament de medicaments i productes sanitaris en els Departaments de Salut de prestació de l'asistencia sanitària en règim de concessió administrativa (Nota de data 16.06.2017)

Categoría: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: LARC, anticonceptiu, etonorgestrel

 

Resolució de 15 de juny de 2017 de la Secretaría Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic per la qual s'autoritza l'adquisició i utilizació de mètodes anticonceptius reversibles de llarga duració (LARC) en els centres sanitaris públics dependents de la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública a la Comunitat Valenciana (Instrucció de data 15.06.2017)

Categoría: Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: LARC, anticonceptiu

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació amb l'actualització dels esquemes d'inici de tractament antiretroviral recomanats. (Nota de data 09.06.2017)

Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Tractament antiretroviral, VIH

 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmacia y Productes Sanitaris en relació a la instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública y del Sistema Sanitari Públic de obinutuzumab (Nota de data 08.06.2017)

Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaria

Paraules clau: obinutuzumab, MAISE
 

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la utilització dels protocols per a la prescripció i dispensació dels medicaments d'ús en reumatologia, dermatologia i VIH a través del sistema d'informació corporatiu MPRE-MDIS. (Nota de data 01.06.2017)

Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaria

Paraules clau: dermatologia, reumatologia, VIH, MPRE-MDIS

 
   

 Març

Autonòmic Estatal

Nota Informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'actualització de criteris i procediment de sol·licitud d'inici de tractament amb els nous antivirals per al tractament de l'hepatitis crònica per virus C. (Nota de data 30.03.2017)

Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Maise, VHC, Hepatitis C

Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE dels fàrmacs d'oritge biològic empleats en psoriasi (Instrucción de fecha 29.03.2017)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: psoriasis, dermatología, MAISE

 
   

 Gener

Autonòmic Estatal