Normativa i instruccions

Tornar

Any 2015

Desembre

Autonòmic Estatal

Nota informativa ibrutinib (30.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, ibrutinib
 

Nota informativa idelalisib (30.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, idelalisib
 

Nota informativa nivolumab (30.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, nivolumab
 

Nota informativa olaparib (30.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, olaparib
 

Nota informativa pembrolizumab (30.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, pembrolizumab
 

Decret 240/2015, de 29 de desembre, del Consell, pel
qual aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions al col·lectiu de pensionistes, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant l'exercici pressupostari de 2016. (DOCV núm. 7688 de data 30.12.2015)

Categoria: Decret

Paraules clau: subvencions, pensionistes, copagament, prestació farmacèutica
 

Decret 239/2015, de 29 de desembre, del Consell, pel
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut, durant l'exercici pressupostari de 2016. (DOCV núm. 7688 de data 30.12.2015)

Categoria: Decret

Paraules clau: subvencions, persones amb diversitat funcional, copagament, prestació farmacèutica, prestació ortoprotètica
 

Nota informativa Interferón Beta 1ª pegilado, Plegridy®. (22.15.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Paraules clau: PAISE, SAISE esclerosi múltiple, Plegridy®.

 

Nota informativa nintedanib (21.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, nintedanib
 

Instrucció 26/2015 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de declaració com MAISE de vandetanib (Instrucció de data 10.12.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, vandetanib

 

Notes des de la Direcció General d'Assistència Sanitària (DGAS) i la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris (DGFiPS) relatives als pacients infectats pel virus de l'hepatitis C (VHC) (Nota de data 04/12/2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE VHC
 

 

Nota informativa ramucirumab (1.12.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, ramucirumab
 

 


Novembre

Autonòmic Estatal

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació amb l' actualització dels esquemes d'inici de tractament antiretroviral recomanats (Nota de data 27/11/2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE
 

 

Nota informativa bortezomib (25.11.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, bortezomib
 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació al procediment de sol.licitud d'inici de tractaments dels nous antivirals per al tractament de l'hepatitis crònica per virus C (Nota de data 23.11.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, Hepatitis C, procediment de sol.licitud d`inici
 

 


Octubre

Autonòmic Estatal

Nota informativa obinutuzumab (29.10.2015)

Categoria: Nota informativa de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, obinutuzumab
 

 


Juliol

Autonòmic Estatal

Decret Llei 3/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'accés universal  a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.

Categoria: Decret Llei.

Paraules clau: Accés universal, atenció sanitària

 

 

Instrucció 19/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com MAISE de dabrafenib (Instrucció de data 03.07.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, dabrafenib

Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.  (BOE núm. 177, de data 25.07.2015).
Categoria: Reial Decret Legislatiu
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, medicaments, productes sanitaris, garanties, Reial Decret Llei 1/2015, Llei 29/2006.

Instrucció 17/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com MAISE de vemurafenib (Instrucció de data 03.07.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, vemurafenib

Orde SSI/1356/2015, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II, III i VI del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització, i es regulen els estudis de monitorització de tècniques, tecnologies i procediments.

Categoria: Orde

Paraules clau: Implante, estudis de monitorització, canvi cartera de servicis comuns.

 


Juny

Autonòmic Estatal

Nota aclaridora enzalutamida (Nota de data 01.07.2015)

Categoria: Nota aclaridora del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, enzalutamida

Instrucció 18/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE d'enzalutamida (Instrucció de data 26.06.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, enzalutamida

 

Nota informativa ofatumumab (Nota de data 22.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE , ofatumumab
 

Nota informativa trastuzumab emtansina (Nota de data 22.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, trastuzumab emtansina
 

Nota informativa rituximab subcutani (Nota de data 22.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, rituximab subcutani
 

Nota informativa sorafenib en carcinoma de tiroide (Nota de data 22.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, sorafenib tiroide
 

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE, Esclerosi Múltiple

 

Nota Informativa eculizumab ( Nota de data 19.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE , eculizumab
 
Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació a la afectació del canvi en la targeta sanitària individual de la Comunitat Valenciana al sistema de dispensació d'acord amb les especificacions descrites en el Reial Decret 702/2013, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual (BOE núm. 238 de data 04.10.2013). (Nota de data 17.06.2015)
Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Paraules claus: targeta sanitària individual, TSI, targeta SIP
 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació al procediment de sol.licitud d'inici de tractaments dels nous antivirals per al tractament de l'hepatitis crònica per virus C (Nota de data 16.06.2015)

Categoria:Nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, Hepatitis C, procediment de sol.licitud d`inici

 

Instrucció 15/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE d'afatinib (Instrucció de data 10.06.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia , afatinib

 

Instrucció 14/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE dels fàrmacs antifúngics i establiment de directrius i criteris clínics per a la seua utilització (Instrucció de data 08.06.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE teràpies de les malaties infeccioses

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, en relació amb la logística i l'aprovisionament de determinats medicaments de dispensació hospitalària per a l'hepatitis C en centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana (Nota de data 05.06.2015)

Categoria:Nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Hepatitis C, medicaments de dispensació hospitalària

 

Instrucció 13/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE d'axitinib (Instrucció de data 01.06.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia , axitinib

 

Instrucció 12/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE de crizotinib ( Instrucció de data 01.06.2015)

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE hemato-oncologia, crizotinib

 

Nota informativa vedolizumab ( Nota de data 01.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE , vedolizumab
 

Nota informativa regorafenib (Nota de data 01.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE , regorafenib
 

Nota informativa dicloruro de radio-223 (Nota de data 01.06.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE , dicloruro de radio-223
 

 

 


Abril

Autonòmic Estatal

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació a l'eliminació de la reserva singular de visat i de la restricció de les seues indicacions del medicament Forxiga (nota de data 29.04.2015)
Categoria: nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Forxiga, dapaglifozina, eliminació visat

 

Orde 4/2015, de 7 d´abril, de la Conselleria de Sanitat, de regulació dels procediments per a la realització d´estudis postcomercialització de tipus observacional, de seguiment prospectiu de productes sanitaris que tinguen marcatge CE, a la Comunitat Valenciana. (DOCV Num. 7510 de data 22.04.2015)

Categoria: Orde de la Conselleria de Sanitat
Paraules clau: CAEPRO, producte sanitari amb marcatge CE.

 
Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, en relació a la logística i aprovisionament de determinats medicaments de dispensació hospitalària per a l'Hepatitis C. (Nota de data 20.04.2015).
Categoria:Nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Paraules clau: Hepatitis C, medicaments de dispensació hospitalària
 

Nota informativa cabozanitinib ( Nota de data 16.04.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, cabozanitinib
 

Nota Informativa trastuzumab (Nota de data 16.04.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, trastuzumab
 

Nota Informativa ruxolitinib ( Nota de data 16.04.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, ruxolitinib
 

Instrucció 11/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE de bevacizumab. ( Instrucció de data 15.04.2015) VERSIÓ 4. VIGENT

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: PAISE, MAISE, bevacizumab

 
Instrucció 9/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat sobre l' ordebament de les actuacions de les Comissions de Garantia de Qualitat de Teixits i Tumors i Subcomissions de Tumors, així com modificacions en el contingut de les declaracions MAISE d'abiraterona, sunitinib, pazopanib i sorafenib. ( Instrucció de data 16.04.2015)
Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: comissions, subcomissions, tumors
 

Resolució de 14 d'abril de 2015, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la qual es deleguen competències en matèria sancionadora.( DOCV núm.7517 de data 04.05.2015)

Categoria: Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Paraules clau: competències, matèria sancionadora

 

Instrucció 10/2015 de 14 d'abril de 2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE d´aflibercept. VERSIÓ 2 VIGENT

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: PAISE, MAISE, aflibercept

 

Instrucción 8/2015 de 10 d'abril de 2015. Procediment de prescripció y visat d'inspecció sanitari i dispensació de productes dietètics.

Nota informativa de data 20.04.2015

Categoria: Instrucció del Secretari Autonòmic de Sanitat

Paraules Clau: productes dietètics, dietes, indicacions, nutrició

 

 

 


Març

Autonòmic Estatal

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació a la logística i aprovisionament de determinats medicaments de dispensació hospitalària (Nota de data 31.03.2015).

Categoria: Nota informativa Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: medicaments de dispensació hospitalària

 

Nota informativa bendamustina i temozolamida ( 31.03.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE, bendamustina, temozolamida
 
Orde 02/2015, de 25 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les Comissions de Garantia de Qualitat de Teixits i Tumors i Subcomissions de Tumors de la Comunitat Valenciana. (DOCV Num. 7497 de data 01.04.2015)
Categoria: Orde de la Conselleria de Sanitat
Paraules clau: comissions, subcomissions, tumors
 

Iniciativa de descentralització de la gestió de sol·licituds de tractament per a l'hepatitis crònica per virus C. (Nota de data 09.03.2015).

Categoria: nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Hepatitis C, descentralització.

 

Instrucció 5/ 2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE de bevacizumab( Instrucció de data 05.03.2015) VERSIÓ3. VIGENT

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: PAISE, MAISE, bevacizumab

 

Instrucció 4/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE de pertuzumab ( Instrucció de data 05.03.2015) VERSIÓ 1. VIGENT

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: PAISE, MAISE, pertuzumab

 

Instrucció 3/2015 de la Secretaria Autonòmica de Sanitat de declaració com a MAISE d´aflibercept ( Instrucció de data 04.03.2015) VERSIÓ 1. VIGENT

Categoria: Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: PAISE, MAISE, pertuzumab

 

Resolució de 2 de març de 2015  de l'agència espanyola de medicaments i productes sanitaris per la qual s'establix el llistat de medicaments que poden vendre's directament als professionals de la  medicina, odontologia,  i podologia per a l'exercici de la seua activitat professional.

Categoria: Resolució de l'agència espanyola de medicaments i productes sanitaris

Paraules clau: venda medicaments, podologia, odontologia.

 

 

 


Febrer

Autonòmic Estatal

Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la inactivació del camp text lliure per a la prescripció de fórmules magistrals i extractes hipoal·lergènics. (Nota de data 25.02.2015)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: inactivació del camp text lliure, prescripció  fórmules magistrals,  prescripció extractes hipoal·lergènics

 

Resolució del Conseller de Sanitat per la qual es revoca la Resolució de 6 de març de 2014, en relació al procediment de prescripció, visat i dispensació de productes dietètics. (Resolució de data 19.02.2015)

Categoria: Resolució del Conseller de Sanitat

Paraules clau: revocació, prescripció, visat, dispensació, dietètics

 

 

 


Gener

Autonòmic Estatal

Instrucció 2/2015 de 26 de gener de 2015. Regulació de la prescripció i visat d'inspecció sanitàri prévi a la dispensació en l'oficina de farmàcia de dabigatrán, rivaroxabán, apixabán i dronedarona.

Nota informativa de data 26.01.2015

Categoria: Instrucció del Secretari Autonòmic de Sanitat

Paraules clau: Visat d'inspecció sanitària, prescripció, dispensació oficina farmàcia, Dabigatrán, Rivaroxaban, Apixaban

 

Orde SSI/23/2015, de 15 de gener de 2015, per la qual s'aprova la quinta edició de la Reial Farmacopea Espanyola i la segona edició del Formulari Nacional (BOE Núm. 18, de data 21.03.2015).

Categoria: orde del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

Paraules clau: Reial Farmacopea Espanyola.

 

Instrucció 1/2015 de 12 de gener de 2015. Declaració com MAISE dels fàrmacs antiangiogènics o inhibidors del factor de creixement endotelial vascular i establiment de directrius i criteris clínics en la degeneració macular associada a l'edat, edema macular diabètic, edema macular secundari a l'oclusió de la vena retiniana, edema macular secundari a l'oclusió de la vena central retiniana i neovascularització coroidea secundària a la miopia patològica. (Instrucció de data 12.1.2015). VERSIÓ 3.

Nota informativa de data 23.01.2015

Categoria: Instrucció de la Secretaría Autonòmica de Sanitat

Paraules clau: PAISE, SAISE oftalmología, fàrmacs antiangiogènics