Normativa i instruccions

Tornar

Any 2014

Desembre

Autonòmic Estatal

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a l'actualització del preu màxim de facturació durant els anys 2015 i 2016 de les tires reactives per a la determinació de glucèmia en l'àmbit de les prestacions de la Conselleria de Sanitat (nota de data 30.12.2014)

Categoria: nota informativa del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: preu màxim, tires reactives, determinació glucèmia, 2015, 2016

Resolució de 15 de desembre de 2014, de la Direcció General de Cartera de Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que tenen la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria (BOE núm. 309, de data 23.12.2013).

Categoria: Resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia

Paraules clau: Aportació reduïda, límits màxims, pensionistes, beneficiaris

Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV num.7432 de data 29.12.2014). (Llei d´acompanyament per a 2015. Modificació  Llei 6/1998, articles 170 a 174).
Categoria: Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals

Paraules clau: Mesures Fiscals, pressupostos

 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació al procediment de sol-licitud d'inici de tractaments dels nous antivirals per al tractament de l'hepatitis crònica pel virus C. (Nota de data 12.12.2014)

Categoria: Nota informativa del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: SAISE, heaptitis C, sol-licitud d'inici de tractaments dels nous antivirals

 

 

 


Novembre

Autonòmic Estatal

 Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la constitució del Comité Autonòmic de la Comunitat Valenciana d'Estudis Postcomercialització Observacionals, de seguiment prospectiu, de Productes Sanitaris que tenen marca CE (CAEPRO). (Nota de data 4.11.2014)

Categoria: Nota informativa del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: CAEPRO, Estudis Postcomercialització Observacionals, de Productes Sanitaris que tenen marca CE

 

 

 


Octubre

Autonòmic Estatal

Resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre accés al Sistema d'Informació Ambulatori de la Conselleria de Sanitat del personal sanitari dels servicis de prevenció amb vigilància i control de la salut dels treballadors (Resolució de data 21.10.2014)

Categoria: Resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: servicis de prevenció, metges d'empresa, accés, SIA

 
Resolució de 20 d´octubre de 2014, de la Secretaria Autonòmica de Sanitat, per mitjà de la qual els centres d´informació i prevenció de la sida (CIPS) d´Alacant, Castelló i València passen a ser unitats de prevenció de la sida i infeccions de transmissión sexual (UPS i ITS) i se´n regula l´activitat (Resolució de data 20.10.1014)
Categoria: Resolución de la Secretaria Autonòmica de Sanitat
Paraules clau: Resolució, prevenció, sida, infeccions transmissión sexual, CIPS, UPS, ITS
 

Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa als acords adoptats en la reunió del Subcomité d'Avaluació i Seguiment de Tractaments Antivirals per a l'Hepatitis C, d'1 d'octubre de 2014, en relació amb els tractaments per al VHC. (Nota de data 18.10.2014)

Categoria: Nota informativa del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: SAISE, Hepatitis C, VHC, Simeprevir

 

 

Regulació de la prescripció i visat d'inspecció sanitària abans de la dispensació prèvia en l'oficina de farmàcia de nalmefé (Selincro®). Instruccions data: 01.10.2014

Categoria: Instruccions del Secretari Autonòmic de Sanitat

Paraules clau: nalmefé, prescripció, visat, dispensació, conductes addictives, salut mental

 

 

 


Setembre

Autonòmic Estatal

Instruccions 1/2014 de data  26 de setembre de 2014. Processos de seguiment, control i conciliació de les facturacions mensuals de receptes mèdiques del Sistema Nacional de Salut en les direccions territorials de Sanitat.

Categoria: Instrucció de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: Processos, seguiment, control, conciliació facturació, receptes mèdiques, direccions territorials, Sistema Nacional de Salut

Resolució de 22 d'agost de 2014, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es desenrotlla la classificació d'ortoprótesis especials per al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 217, de data 06.09.2014).
Categoria: Resolució ministerial
Paraules clau: classificació, SIRPO, ortoprótesis, cartera de servicis, productes ortoprotètics, prestació ortoprotètica

Criteris de consens pels quals s'establix l'algoritme de decisió terapèutica corporatiu de la Conselleria de Sanitat per al maneig i la prescripció farmacològica d'alguns antidepressius. (Actualitzat a data 25.09.2014)

Categoria: algoritme de decisió terapèutica corporatiu

Paraules clau: algoritme, consens, antidepressius

 

 

 Juliol

Autonòmic Estatal

Nova nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris en la qual s'actualitza el Catàleg de productes sanitaris de subministrament directe del programa SUPRO annex II (nota de data 22.07.2014)

Categoria: Nota del DIrector General de Farmàcia i Productes Sanitaris 
Paraules clau: annex II SUPRO, productes sanitaris
 

Orde SSI/1329/2014, de 22 de juliol, per la qual es modifiquen la cartera comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en l'oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels imports màxims de finançament.

Categoria: orde ministerial

Paraules clau: preus de referència, sistema nacional de salut

Resolució del Secretari Autonòmic de Sanitat sobre prescripció i visat d'inspecció sanitària préviament a la dispensació en una oficina de farmàcia de dabigatrán, rivaroxabán, apixabán i dronedarona. (Resolució de data 08.07.2014)

Nota informativa Resolució de data 08.07.2014

Categoria: Resolució del Secretari Autonòmic de Sanitat

Palabras clave: Visat d'inspecció sanitària, prescripció, dispensació oficina farmàcia, Dabigatrán, Rivaroxaban, Apixaban

Resolució de 16 de juliol de 2014, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es desenrotlla la classificació d'ortesis per al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut, i es modifica la de 6 de maig de 2014, per la qual es desenrotlla la classificació de cadires de rodes per al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 177, de data 22.07.2014).
Categoria: Resolució ministerial
Paraules clau: classificació, SIRPO, ortesis, cadires de rodes, cartera de servicis, productes ortoprotètics, prestació ortoprotètica

Resolució del Secretari Autonòmic de Sanitat sobre prescripció i visat d'inspecció sanitària préviament a la dispensació en una oficina de farmàcia dels antiagregants clopidogrel, ticagrelor i prasugrel (Resolució de data 08.07.2014)

Nota informativa Resolució de data 08.07.2014

Categoria: Resolució del Secretari Autonòmic de Sanitat

Paraules clau: Visat d'inspecció sanitària, prescripció, dispensació oficina farmàcia, clopidogrel, ticagrelor i prasugrel

Orde SSI/1225/2014, de 10 de juliol, per la qual es procedix a l'actualització del sistema de preus de referència de medicaments en el Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 171 de data 15.07.2014)

Categoria: Orde ministerial

Paraules clau: preus de referència, sistema nacional de salut

 

 


Juny

Autonòmic Estatal

Criteris de consens pels quals s'establix l'algoritme de decisió terapèutica corporatiu de la Conselleria de Sanitat, per al maneig i la prescripció farmacològica de la pregabalina. (Document de data 27.06.2014)

Categoria: algoritme de decisió terapèutica corporatiu

Paraules clau: algoritme, consens, pregabalina

Reglament d'Execució (UE) núm. 699/2014, de la Comissió, de 24 de juny de 2014, sobre el disseny del logotip comú per a identificar les persones que oferixen al públic medicaments per venda a distància i els criteris tècnics, electrònics i criptogràfics per a verificar-ne l'autenticitat. (DOUE núm. 184 de data 25.06.2014)

Categoria: Regalement
Paraules clau: logotip, venda de medicaments a distància, criteris tècnics, electrònics, criptogràfics

Criteris de consens pels quals s'establix l'algoritme de decisió terapèutica corporatiu de la Conselleria de Sanitat, per al maneig i la prescripció farmacològica d'alguns antipsicòtics. (Document de data 27.06.2014)

Categoria: algoritme de decisió terapèutica corporatiu

Paraules clau: algoritme, consens, antipsicòtics

Orde SSI/1076/2014, de 16 de juny, de declaració de productes sanitaris com béns de contractació centralitzada (BOE núm. 154, de data 25.06.2014)
Categoria: Orde ministerial
Paraules clau: productes sanitaris, contractació centralitzada, contractes, compra, subministraments, INGESA, acord marc

Criteris de consens pels quals s'establix l'algoritme de decisió terapèutica corporatiu de la Conselleria de Sanitat per al maneig i la prescripció farmacològica d'alguns antidepressius. (Document de data 27.06.2014)

Categoria: algoritme de decisió terapèutica corporatiu

Paraules clau: algoritme, consens, antidepressius

Reial Decret 477/2014, de 13 de juny, pel qual es regula l'autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial (BOE núm. 144, de data 14.06.2014)
Categoria: Reial Decret  del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.
Paraules clau: medicaments de teràpia avançada
Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris en relació al Decret Llei 2/2013 (Nota de data 20.06.2014)
Categoria: Nota aclaratoria del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Decret, Llei 2/2013
 

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris en la qual s'actualitza el Catàleg de productes sanitaris de subministrament directe del programa SUPRO annex II (Nota de data 19.06.2014)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: annex II SUPRO, Productes Sanitaris
 

Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, relativa a la Resolució del 6 de març de 2014, del conseller de Sanitat, en relació amb el procediment de prescripció, visat i dispensació de productes dietètics. (Nota de data 18.06.2014)

Categoria: Nota informativa del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Paraules clau: productes dietètics, prescripció, dietes, nutrició.

 

 


Maig

Autonòmic Estatal

Instruccions del Secretari Autonómic de Sanitat , en relació a la prescripció i adaptació de prótesis de membre inferior en l'àmbit públic de la Conselleria de Sanitat. (Instruccions de data 27.05.2014)

Categoria: Instrucció del Secretari Autonómic de Sanitat
Paraules clau:  prótesis,  membre inferior, prescripció, adaptació, exoprótesis, rehabilitador, medicina física

Resolució de 6 de maig de 2014, de la Direcció General de Cartera Básica de Servicis del Sistema Nacional de Salut  i Farmàcia, per la qual es desenvolupa la classificació de cadires de rodes pel sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 116 de data 13.05.2014)

Categoria: Resolució ministerial
Paraules clau: productes ortoprotètics, prestació ortoprotètica, SIRPO, cartera de servicis, cadires de rodes

Instruccions sobre la prescripció mèdica en els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana (instruccions de data 15.05.2014)

Categoria: instrucció del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau:  prescripció mèdica en els centres sociosanitaris
 

Segona nota aclaridora del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa al programa de subministrament directe SUFAR, establit en la Resolució de la Secretaria Autonòmica de data 30 de novembre de 2011 (nota de data 25.04.2014)

Categoria: segona nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: annex I SUFAR, material fungible a diabètics
 

 

 


Abril

Autonòmic Estatal

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a les indicacions i l´actuació sobre trimetazidina. (Nota de data 15.04.2014)

Categoria: Nota informativa del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Paraules clau: trimetazidina, indicacions, actuació.

Projecte d'Orde SSI/2014, per la qual es procedix a l'actualització del sistema de preus de referència de medicaments en el Sistema Nacional de Salut. (Nota de data 14.04.2014)
Categoria: orde ministerial
Paraules claus: Orde SSI/2014, preus de referència
 

Nota aclaridora del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa al programa de subministrament directe SUFAR, establit en la Resolució de la Secretaria Autonòmica de data 30 de novembre de 2011 (nota de data 07.04.2014)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: annex I SUFAR, material fungible a diabètics

Orde SSI/566/2014, de 8 de abril, per la qual es crea el sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 89 de data 12.04.2014)

Categoria: Orde ministerial

Paraules clau: productes ortoprotètics, prestació ortoprotètica, SIRPO, cartera de servicis

Instrucció del Secretari Autonòmic de Sanitat per la qual modifica la descripció del subprograma primer de l'annex I SUFAR, subprograma d'entrega de material fungible a diabètics, establit en la Resolució de la Secretaria Autonòmica de data 30 de novembre de 2011 (Instrucció de data 07.04.2014)

Categoria: Instrucció del Secretari Autonòmic de Sanitat
Paraules clau: annex I SUFAR, material fungible a diabètics
 

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris per la qual s'ajusten preus menors d'abril de 2014 davant de problemes de subministrament. (Nota de data 03.04.2014)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: preus menors ajustats,  agrupacions homogènies, abril 2014

 

 

 


Març

Autonòmic Estatal

Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris per al registre de contenidor de residus citostáticos, per a pacients que manifesten la seua preferència per l'autoadministració de Metotrexato (Nota de data 31.03.2014)

Categoria: Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: contenidor residus citostàtics, metotrexato, autoadministració

Reial Decret 177/2014, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de preus de referència i d'agrupacions homogènies de medicaments en el Sistema Nacional de Salut, i determinats sistemes d'informació en matèria de finançament i preus dels medicaments i productes sanitaris. (BOE núm. 73 de data 25.03.2014)
Categoria: Reial Decret
Paraules clau: Reial Decret 177/2014, preus  referència

Nota del Secretari Autonòmic de la Conselleria de Sanitat per la qual s'adapta el sistema de prescripció assistida, MPRE, a les noves condicions d'administració de la Vacuna antineumocócica conjugada trecevalente (Prevenar 13®) (Nota de data 28.03.2014)

Categoria: Nota del del Secretari Autonòmic de la Conselleria de Sanitat

Paraules clau: vacuna, antineumocócica, prevenar

 

Nota informativa sobre el procediment de sol·licitud de tractaments amb Sofosbuvir a la Comunitat Valenciana (Nota de data 26.03.2014)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: SAISE, hepatitis C, sofosbuvir

 

 
 Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es constituïx el Comité Autonòmic de la Comunitat Valenciana d'Estudis Postcomercialització Observacionals, de seguiment prospectiu, de Productes Sanitaris que tinguen marcat CE (CAEPRO). (Resolució de data 25.03.2014)

Categoria: Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: CAEPRO, Estudis Postcomercialització Observacionals, productes sanitaris

 

 Resolució del secretari autonòmic de Sanitat de declaració com a MAISE dels fàrmacs antiangiogènics o inhibidors del factor de creixement endotelial vascular i establiment de directrius i criteris clínics en la degeneració macular associada a l'edat, edema macular diabètic, edema macular secundari a l'oclusió de la vena retinal i neovascularització coroïdal secundària a la miopia patològica (Versió 2). (Resolució de data 21.3.2014)

Categoria: Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: PAISE, SAISE Oftalmologia, fàrmacsantiangiogènics

 

Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris relativa a la utilització de medicaments en situacions especials (Nota de data 20.03.2014)

Categoria: Nota del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Paraules clau: medicaments en situacions especials, prescripció, març 2014

 

Resolució del Conseller de Sanitat en relació al procediment de prescripció, visat i dispensació de productes dietètics. (Resolució de data 06.03.2014)

Annex I: Tipus i subtipus de dietes
Annex II: Indicacions i condicions de prescripció per a cada tipus de dieta
Annex III: Correlació entre indicacions finançables - diagnòstics amb codi CIE-9MC i productes dietètics

Annex IV: Diagnòstics codificats segons CIE-9MC en malalties concomitants
Annex V: Informes tipus justificatiu de la indicació per a tractaments dietoterapics
Annex VI: Comissió per a la revisió del procediment de prescripció, visat i dispensació de productes dietètics

Categoria: Resolució del Conseller de Sanitat

Paraules Clau: productes dietètics, dietes, indicacions, nutrició.

 

 

 Gener

Autonòmic Estatal

Categoria:Nota de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris

Paraules clau: índex corrector, València

 

Categoria:Nota de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris

Paraules clau: Índex corrector, Castelló

 

Categoria:Nota de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris

Paraules clau: Índex corrector, Alacant