Normativa i instruccions

Tornar

Any 1999

Maig

Autonòmic Estatal
Ordre de 4 de març de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el procediment d'utilització y control dels medicaments estupefaents en els centres hospitalaris (DOGV núm. 3494 de data 13.05.1999)
Categoria: Ordre
Paraules clau: control, estupefaents, centres hospitalaris