Normativa i instruccions

Tornar

Any 2003

Desembre

Autonòmic Estatal
Correcció d'errades del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els criteris de selecció aplicables en els procedimients d'autorització de noves Oficines de Farmàcia (DOCV núm. 4650 de data 15.12.2003)
Categoria: Decret
Palabras clave: criteris de selecció, autorització, noves oficines de farmàcia
 

 


Octubre

Autonòmic Estatal
Decret 198/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procediments d'autorització de noves Oficines de Farmàcia (DOCV núm. 4604 de fecha 08.10.2003)
Categoria: Decret
Paraules clau: criteris de selecció, autorització, noves oficines de farmàcia
 

 


Juliol

Autonòmic Estatal
Resolució del 16 de juliol del 2003, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea la Comissió Assessora sobre Distribució Farmacèutica (DOCV núm. 4553 de data 28.07.2003)
Categoria: Resolució
Palabras clave: distribució, farmacèutica, comissió
 

 


Març

Autonòmic Estatal
Llei 5/2003, de 28 de febrer, de la Generalitat, de modificació de l'article 18 de la llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4454 de data 06.03.2003)
Categoria: Llei
Paraules clau: ordenació farmacèutica, Comunitat Valenciana