Normativa i instruccions

Tornar

Any 2001


Novembre

Autonòmic Estatal
Ordre de 30 d'octubre de 2001, del conseller de Sanitat, mitjançant la qual es delimita el mapa de zones farmacèutiques de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 4129 de data 16.11.2001)
Categoria: Ordre
Paraules clau: mapa, zones farmacèutiques, Comunitat Valenciana

 

 

 


Octubre

Autonòmic Estatal
Decret 149/2001, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el procediment d'autorització de noves oficines de farmàcia. (DOCV núm. 4106 de data 15.10.2001)
Categoria: Decret
Paraules clau: autorització, noves oficines de farmàcia

 

 

 


Setembre

Autonòmic Estatal

Correcció d'errades de l'Ordre de 31 de juliol de 2001, de la Conselleria de Sanidad, de Creació d'Unitats d'Atenció Farmacèutica a Pacients Externs (UFPE). (DOCV núm. 4082 de fecha 10.09.2001)
Categoria: Correcció d'errades

Palabras clave: UFPE

 

 

 
Març

Autonòmic Estatal
Ordre de 23 de gener de 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el model de recepta veterinària i la seua utilització a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 3969 de data 29.03.2001)
Categoria: Ordre
Paraules clau: model, recepta veterinària, utilització, Comunitat Valenciana