Normativa i instruccions

Tornar

Any 2000

Desembre

Autonómico Estatal
Ordre de 15 de novembre de 2000, de la Conselleria de Sanitat, mitjançant la qual es regula el funcionament del Registre d'Establiments i Serveis Sanitaris d'Atenció Farmacèutica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3902 de data 21.12.2000)

Categoria: Ordre

Paraules clau: Registre d'Establiments i Serveis Sanitaris d'Atenció Farmacèutica de la Comunitat Valenciana

 

 

 

 


Setembre

 

Autonómico Estatal
 

 Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro (BOE núm. 235, de data 30.9.2000)

Categoria: Reial Decret

Paraules clau: Productes sanitaris, productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, diagnòstic in vitro

 Gener

Autonòmic Estatal

Correcció d'errades de l'Ordre  de 4 de març de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el procediment d'utilització i control de medicaments estupefaents en els centres hospitalaris (DOGV núm. 3676 de data 28.01.2000)
Categoria: Correcció d'errades de l'Ordre

Paraules clau: control, estupefaents, centres hospitalaris