Normativa i instruccions

Tornar

Any 1998

Setembre

Autonòmic Estatal
  Nota del Ministeri de Sanitat i Consum sobre interpretació d'excepcions corresponents al subgrup terapèutic A06A5 LAXANTS OSMÒTICS ORALS, inclòs en els annexos del Reial Decret 1663/1998, de 25 de juliol, pel qual s'amplia la relació de medicaments als efectes del seu finançament amb càrrec a fons de la Seguretat Social o a fons estatals que afecten la sanitat (nota de data 22.09.1998)

Categoria: Nota del Ministeri de Sanitat i Consum.

Paraules clau: Indicació terapèutica finançada, ITF, subgrup terapèutic A06A5, laxants osmòtics orals, Reial Decret 1663/1998, finançament, fons de la Seguretat Social, fons estatals.

 


Agost

Autonòmic Estatal

DECRET 105/1998, de 21 de juliol, del Govern Valencià, sobre competències en matèria d'ordenació farmacèutica. (DOCV núm. 3303 de data 07.08.1998)

Categoria: Decret

Paraules clau: competàncies, ordenació farmacèutica

 

 


Juny

Autonòmic Estatal

LLEI 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 3273 de data 26.06.1998)

Categoria: Llei

Paraules clau: ordenació farmacèutica