Normativa i instruccions

Tornar

Any 2002

Octubre

Autonòmic

Estatal

Orde de 16 de setembre de 2002, del Conseller de Sanitat, per la qual crea la Comissió d'Actualització del Mapa Farmacèutic de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 4352 de data 08.10.2002)

Categoría: Orde

Palabras clave: comissió, mapa farmacèutic

 

 


Juny

Autonòmic

Estatal

Orde de 26 d'abril de 2002 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el transport no concertat d'usuaris i dietes d'hostalatge i manutenció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4272 de data 17.06.2002)

Categoria: Orde

Paraules clau: manutenció, dietes, transport

 
ORDE de 6 de juny de 2002, del conseller de Sanitat,per la qual actualitza la tramitació d'expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia segons el procediment establit pel Reial Decret 1.410/1977, de 17 de juny, d'acord amb les competències dels òrgans actuals d'esta Conselleria de Sanitat. (DOGV. Núm. 4.290 de data 11.07.2002)
Categoría: Orde del Conseller de Sanitat
Paraules clau: tramitació d'expedients sancionadors, titulars d'oficines de farmàcia
 

ORDE de 15 d'abril de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual desplega el Decret 187/2001, de 27 de novembre, que regula l'establiment, el trasllat i la transmissió de les oficines de farmàcia, pel que fa a l'establiment, el trasllat i el tancament de les oficines de farmàcia. (DOCV núm. 4267 de data 10.06.2002)

Categoria: Orde

Paraules clau: Decret 187/2001, establiment, trasllat, transmissió, tancament, oficina farmàcia

 

ORDE de 22 d'abril de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual desplega el Decret 187/2001, de 27 de novembre, del Govern Valencià, que regula l'establiment, el trasllat i la transmissió de les oficines de farmàcia, pel que fa a les transmissions, regències i reserva de titularitat de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 4265 de data 06.06.2002)

Categoria: Orde

Paraules clau: Decret 187/2001, establiment, trasllat, transmissió, regència, reserva titularitat, oficina farmàcia