Normativa i instruccions

Tornar

Any 2004Agost

Autonòmic Estatal

ORDE de 14 de juliol de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la utilització de la firma electrònica reconeguda en els documents sanitaris de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 4811, de data 03.08.2004)

Categoria: Orde

Paraules clau: firma electrònica reconeguda, recepta, Gaia, bases dades, document oficial informatitzat

 

 Juny

Autonòmic Estatal
Concert entre la Conselleria de Sanitat i els col·legis oficials de Farmacèutics de les províncies d'Alacant, Castelló i València en qualitat de representants dels farmacèutics titulars de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia (Firmat amb data 23 de juny de 2004).

Categoria: Concert entre la Conselleria de Sanitat i els col·legis oficials de Farmacèutics de les províncies d'Alacant, Castelló i València

Paraules clau: recepta electrònica, concert, prestació farmacèutica, oficina de farmàcia
 

 


Febrer

Autonòmic Estatal

Orde de 7 de gener de 2004, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de la composició de la Comissió d'Actualització del Mapa Farmacèutic de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 4694 de data 18.02.2004).

Categoria: Orde
Palabras clave: composició, comissió d'actualització, mapa farmacèutic

 
ORDE de 27 de gener de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la visita dels delegats de Laboratoris a les Institucions Sanitàries (DOGV núm. 4689 de data 11.02.2004).

Categoria: Orde

Paraules clau: visita mèdica, delegats de laboratoris, informadors tècnics sanitaris
 

 


Gener

Autonòmic Estatal
Correcció d'errades del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procediments d'autorització de noves oficines de farmàcia (DOCV núm. 4670 de data 15.01.2004)
Categoria: Correcció d'errades
Paraules clau: criteris de selecció, autorització, noves oficines de farmàcia