Normativa i instruccions

Tornar

Any 2005


Setembre

Autonòmic Estatal

ORDE de 16 de setembre de 2005, del conseller de Sanitat, que modifica la delimitació del mapa de zones farmacèutiques de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5101 de data 27.09.2005)

Categoria: Orde
Paraules clau: mapa, zones farmacèutiques
 

 


Agost

Autonòmic Estatal

ORDE de 19 de juliol de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es crea el fitxer informatitzat: DELEGATS DE VISITA MÈDICA (DOGV núm. 5082 de data 31.08.2005).
Categoria: Orde
Paraules clau: visita mèdica, fitxers delegats, fitxer visita mèdica

 

 


Juliol

Autonòmic Estatal

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2005, del conseller de Sanitat, sobre actualització dels requisits d'utilització de la recepta mèdica oficial de la Conselleria de Sanitat, amb firma electrònica reconeguda (DOGV núm. 5049 de data 14.07.2005)
Categoria: Resolució del conseller de Sanitat
Paraules clau: recepta mèdica oficial, firma electrònica reconeguda