Normativa i instruccions

Tornar

Any 2006

Setembre

Autonòmic Estatal

Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització. (BOE núm. 222 de data 16.09.2006)

Categoria: Reial Decret

Paraules clau: cartera de servicis, prestacions sanitàries.

 

 


Agost

Autonòmic Estatal

Instruccions de 2 d'agost de 2006, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per a la dispensació i facturació de medicaments per al tractament de la disfunció erèctil en lesionats medul·lars.
Categoria: instruccions de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Paraules clau: disfunció erèctil, lesionats medul·lars, sildenafil, tadalafil, vardenafil, espina bífida, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica.

 

 


Juliol

Autonòmic Estatal

Instruccions de 31 de juliol de 2006, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per a fer efectiva l'Orde de 29 de juny de 2006 de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el finançament de determinats medicaments per al tractament de la disfunció erèctil a lesionats medul·lars.
Categoria: instruccions de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Paraules clau: disfunció erèctil, lesionats medul·lars, sildenafil, tadalafil, vardenafil, espina bífida, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica.

Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (BOE núm. 178 de data 27.07.2006).
Categoria: llei.
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, medicaments, productes sanitaris, garanties, Reial Decret Llei 9/2011.

 

Orde de 29 de juny de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el finançament de determinats medicaments per al tractament de la disfunció erèctil a lesionats medul·lars (DOGV núm. 5314 de data 31.07.2006).
Categoria: orde.
Paraules clau: disfunció erèctil, lesionats medul·lars, sildenafil, tadalafil, vardenafil, espina bífida, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica.

 

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualitza les tarifes de reembossament de transport no concertat d'usuaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5312 de data 27.07.2006).

Categoria: Resolució.

Paraules clau: reembors, transport

 

 


Juny

Autonòmic Estatal

LLEI 7/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5280 de data 14.06.2006)

Categoría: Llei
Palabras clave: Llei 6/1998, ordenació farmacèutica