Normativa i instruccions

Tornar

Any 2008
Abril

Autonòmic Estatal

LLEI 1/2008, de 17 d'abril, de la Generalitat, de Garanties de Subministrament de Medicaments (DOCV núm. 5.749, de data 24.04.2008).
Categoria: llei
Paraules clau: subministrament de medicaments, alerta subministrament insuficient, comunicacions subministrament insuficient, SICOMEPS

 

 


Gener

Autonòmic Estatal

Document annex per a la implantació d'un model de dispensació i facturació en el sistema integrat de recepta electrònica de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat (firmat amb data 9 de gener de 2008).
Categoria: document annex, addenda
Paraules clau: recepta electrònica, dispensació electrònica, facturació electrònica